Již 30 let dodáváme kvalitní a spolehlivé technologie nejen pro vodní hospodářství

Firma DISA v.o.s. byla založena v roce 1990 jako čistě český soukromý subjekt s právní formou veřejné obchodní společnosti.
V roce 2012 přešla společnost do právní formy společnosti s ručením omezeným. Od svého založení pracuje úspěšně
v oblasti zastupování zahraničních firem na českém a slovenském trhu.

V mnoha oblastech jsme zavedli novinky, které ve
své době na našem trhu nebyly známé a využívané.
Spolupracovali jsme například na zavedení podtlakového
řízeného dávkování plynného chloru, tlakového
vnosu ozonu do vody, speciálních metod UV záření
nebo čerpání vody čerpadly s integrovanými frekvenčními
měniči. Jako jedni z prvních jsme se věnovali
problematice ztrát vody z řadů a inspekci kanalizací
pomocí kamerových systémů s širokou nabídkou doplňkových
funkcí.

Naše nabídka zahrnuje také příslušenství potrubních
systémů, jako jsou potrubní spojky, prostupová
těsnění, kluzné objímky, manžety na chráničky, orientační
tabulky a vytyčovací markery. Kromě našich
rozsáhlých aktivit ve vodním hospodářství komunální
sféry jsme platnými partnery i v mnoha průmyslových
oborech. Zde můžeme zmínit farmacii, mikroprocesorovou techniku či zdravotnictví, ale působíme taktéž ve
sportovním odvětví a podílíme se například na dodávkách
technologií pro zavlažování golfových hřišť nebo
výrobu technického sněhu.

V letošním roce slavíme 30leté výročí založení firmy
DISA. V průběhu existence jsme se dostali na vysokou
úroveň v řešení náročných technologických problémů
včetně realizace dodávek a subdodávek investičních
celků. Důraz rovněž klademe na kvalitu montáže a důkladně
propracovaný záruční a pozáruční servis včetně
oprav.

Naším cílem je, abyste u nás našli vše potřebné
a zajímavé pro obor Vaší činnosti, oslovili nás a my se
rádi staneme Vaším spolehlivým partnerem. Rovněž
touto cestou děkujeme všem našim obchodním přátelům
a těšíme se na další pokračování spolupráce.

Kontakt:
DISA s.r.o.
Barvy 784/1, 638 00 Brno
Tel.: +420 548 141 211
E-mail: info@disa.cz
www.disa.cz