Cime 2 kvartál 2024

Jihomoravský kraj hledá zhotovitele dopravních staveb za více než 245 mil. korun

Brno (ČTK) - Jihomoravský kraj hledá zhotovitele šesti dopravních staveb za více než 245 milionů korun. Práce se týkají pěti silnic a jednoho mostu. Většina by měla být hotová ještě letos, uvedl dnes v tiskové zprávě hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Nejvyšší investice, téměř 76 milionů korun bez DPH, půjde do rekonstrukce mostu v Lelekovicích na Brněnsku.

Starý most dělníci odstraní. "Nový je navržen jako spřažená rámová konstrukce. Počítáme také s výstavbou opěrných zdí, rekonstrukcí silnice a chodníků nebo přeložkou inženýrských sítí v úseku začínajícím před vjezdem do Lelekovic a končícím u sjezdu k vlakové zastávce Česká," sdělil hejtmanův náměstek Jiří Crha (ODS). Po dobu prací budou pěší přecházet přes železniční trať po provizorní lávce. Rekonstrukce mostu by měla začít začátkem června, potrvá do podzimu příštího roku.

Téměř na 70 milionů korun vyjde oprava silnice v Tavíkovicích na Znojemsku. Součástí prací bude i výstavba okružní křižovatky, autobusového terminálu a chodníků. Crha odhaduje zahájení stavby v květnu, trvat má podle projektu 18 měsíců. Další akcí je oprava krytu části čtyřpruhové silnice Stará dálnice v Brně. Součástí je výměna, případně doplnění svodidel, sloupků a úprava krajnic, včetně vodorovného a svislého značení. Délka opravovaného úseku je 1,5 kilometru. Práce začnou v květnu a stavba by mohla být hotová na konci listopadu.

Zhotovitele bude kraj hledat také pro opravu průtahu Loděnic na Brněnsku. "Nechali jsme zde provést diagnostiku a na základě tohoto výsledku navrhli kompletní výměnu konstrukce vozovky a sanace podloží. Rekonstrukcí rozšíříme silnici do míst stávajících příkopů. Předpokládaná cena je více než 26,4 milionu korun, hotovo by mělo být koncem listopadu," dodal Crha. Dalšími schválenými zakázkami je oprava silnic v obcích na Znojemsku, které by měly být hotové letos.

Krajští radní dnes také schválili tři opravy za 80 milionů korun, které začnou nejpozději do dvou let. Jde o most přes dálnici D2 na silnici mezi Otmarovem a Rajhradicemi, most na silnici přes Dyji za Novými Mlýny a silnici v Tvrdonicích. Kromě toho se zabývali i využitím peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Letošní příspěvek ve výši 303 milionů silničáři využijí na 16 staveb. Na seznamu akcí je oprava několika mostů, patří k nim třeba ten ve Znojmě nebo Pitrův most v Rajhradě, který je chráněn jako kulturní památka.

Jihomoravský kraj má také k dispozici peníze z ministerstva pro místní rozvoj, které slouží na opravu silnic poničených v roce 2021 tornádem. Plánuje opravy silnic v intravilánech obcí Moravská Nová Ves, Hrušky a Mikulčice v délce přesahující 2,6 kilometru. "Lidé v této lokalitě se z katastrofy vzpamatovávají dodnes. Kromě domů, škol a obchodů poškodila silnice, chodníky či kanalizace. Zejména silnice poničila těžká technika, nákladní auta a nakladače," uvedl Crha. Předmětem zakázky je oprava tří silnic. Kraj plánuje, že akci zadá jako jednu veřejnou zakázku jednomu dodavateli, a to z důvodu návaznosti jednotlivých úseků a nutnosti koordinace uzavírek a stanovení objízdných tras. Se stavbou by se mohlo začít v květnu a na konci září by mohly být silnice v plném provozu.