husqvarna

Jihlavské muzeum se s novým rokem uzavře kvůli rekonstrukci expozic

Jihlava 19. prosince (ČTK) - Muzeum Vysočiny Jihlava čeká rekonstrukce expozic za zhruba 16 milionů korun. Zájemci o prohlídku mají na návštěvu několik posledních dní, od 1. ledna zůstane muzeum několik měsíců uzavřené. Podle jeho ředitele Karla Malého se návštěvníkům znovu otevře zřejmě příští rok na podzim.

"Expozice v muzeu jsou velmi různé úrovně a velmi různého stáří. Nejstarší mají takřka 25 let," řekl Malý. Právě nejstarší části doznají největších změn, nejnovější expozice se budou měnit jen instalací nových exponátů nebo úpravou grafiky.

Stěžejní pro jihlavské muzeum je, aby dál nabízelo vhled do historie a přírodních podmínek Jihlavska či Českomoravské vrchoviny.

Úplně nově budou nainstalované expozice zachycující dobu od renesance po 19. století. Zrušená bude stálá výstava gotických plastik v takzvané cechovní místnosti, která dřív cechům skutečně sloužila. Teď bude cechům, jejich významu a historii znovu určená. "Některé sbírkové předměty, které jsou vystavené teď, znovu použijeme, ale minimálně dvě třetiny budou nové - zrestaurované, nebo repliky, pokud předměty nelze vystavit," uvedl Malý.

O nejnovější poznatky bude obohacená expozice věnovaná dolování stříbra a výrobě mincí. "Posun poznání je tam za posledních dvacet let obrovský," řekl Malý. Proto v ní nebude chybět prezentace lokality Cvilínek, kde se podařilo odkrýt středověkou úpravnu rud včetně přeplavovacích kanálů a tavicích pecí.

Zrušená bude místnost původně zamýšlená jako pokladnice, ve které je vystavené stříbrné nádobí. Stolní soubor byl vyrobený počátkem 19. století a pochází ze zámku v Lukách nad Jihlavou. Do muzea se dostal po konfiskaci v roce 1954. Zřejmě byl součástí věna kněžny Anny Lazarevové.

Mimořádné předměty, které snesou označení pokladu, bude muzeum po rekonstrukci vystavovat v jiné místnosti, která doposud sloužila jako malý depozitář. "Pracovně tomu říkáme kunstkomora po vzoru Rudolfa II.," dodal Malý. Kunstkomorou císaře Rudolfa II. je označována sbírka umění umístěná na Pražském hradě.

Místnost původní pokladnice se stříbrným servisem využije muzeum pro část expozic věnovaných přírodě. "Vznikne zde taková interaktivní hříčka navazující na sousední expozici, což jsou lesy. Říkáme tomu mraveniště, bude to něco, do čeho se člověk bude moci zanořit a budou ho provázet nadrozměrné modely mravenců, hmyzu, bude to i nazvučené," poznamenal Malý.

Prohlídková trasa se bude upravovat i stavebně, bude tvořit okruh, návštěvníci se nebudou muset stejnou cestou vracet. Společně s instalací nových expozic se bude v muzeu opravovat také elektroinstalace včetně osvětlení.

Rekonstrukci bude muzeum hradit i díky dotacím z Integrovaného plánu rozvoje území. Z nich je hrazená také oprava fasády muzea za necelých sedm milionů korun. Fasády jsou dokončené jen z části, pracovat se na nich bude znovu zjara. Výběr dodavatele nových expozic nyní muzeum zřizované Krajem Vysoična dokončuje. Na provedení bude mít vybraná společnost půl roku od podpisu smlouvy.