Komatsu potřebu bagr

Jaké zateplení domu lze realizovat v zimě a jaké raději odložit na jaro

Pokud uvažujete o zateplení domu, není nutné čekat až do jara. Mnoho částí domu lze zateplit i v zimě, aniž by počasí negativně ovlivnilo kvalitu prací. Navíc od 15. února začnou platit nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, které přinášejí bonus ve výši až 40 tisíc korun pro ty, kdo se rozhodnou pro kombinaci opatření, například instalaci fotovoltaických panelů v kombinaci se zateplením alespoň části domu, třeba střechy, kudy uniká nejvíce tepla.

Dobrou zprávou pro investory je, že řadu těchto zateplovacích projektů je možné provést i v mrazech. „Bonus získají ti, kteří instalují fotovoltaiku a zároveň využijí dotace na dílčí nebo komplexní zateplení,“ říká architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Podmínkou dílčího zateplení je alespoň 10% snížení celkové dodané energie do budovy a splnění dalších dílčích parametrů, které vyhodnotí energetický specialista nebo projektant.

Detailnější podmínky jsou na stánkách programu Nová zelená úsporám.

V zimě zateplete šikmé střechy a podlahy půdy

Realizaci rekonstrukce a zateplení domu není třeba odkládat. V únoru a březnu teploty mohou klesnout pod bod mrazu, což může znemožnit provádění některých venkovních zateplovacích prací. Důvodem jsou nízké teploty a vlhkost, které mohou negativně ovlivnit technologické procesy, například funkčnost lepidel a omítek.

Řadu konstrukcí domu však lze zateplit bez ohledu na počasí, protože se realizují zevnitř stavby anebo neobsahují zmiňované mokré procesy, které by nízké teploty mohly ovlivnit.

„Mezi ty části domu, které je možné kvalitně zateplit i v zimě, jednoznačně patří šikmé střechy zateplované zevnitř, přičemž zateplení se aplikuje mezi krokve a pod krokve, a dále podlahy půdy anebo stropy sklepů,“ shrnuje architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Výrazným bonusem je i efektivita takových opatření, které se ihned projeví v nižších účtech za energie. „Nezateplenou střechou uniká až 25 % tepla, přitom střechu lze poměrně jednoduše a levně zateplit. Navíc střecha by měla být zateplena před instalací fotovoltaiky, protože po instalaci panelů není už žádoucí zasahovat do skladby střechy,“ dodává architektka Marcela Kubů.

Rovněž stropy sklepů, garáží a suterénu domu jsou vhodné konstrukce pro zateplení v zimních měsících. Teploty v těchto prostorech obvykle neklesají pod 5 °C, a tak lepidla, která se používají na izolace, se mohou bez problémů zpracovat a použít.

I při zateplení stropů suterénů, garáže či sklepů dávejte pozor na výběr vhodného izolantu. Pro stropní konstrukce je obzvláště důležité používat nehořlavé materiály, jako jsou například desky nebo speciální lamely z minerální izolace.

„Ty v případě požáru nehoří, čímž omezují jeho šíření, ale také vývoj kouře a toxických spalin. Minerální izolace odolává teplotám až do 1000 °C, takže se při požáru netaví a nestéká, což je zásadní pro bezpečnou evakuaci a zamezení rozšíření požáru,“ vysvětluje architektka Marcela Kubů.

Na jaro nechte zateplení venkovních stěn

Zateplení venkovní stěny kontaktním způsobem (ETICS) raději odložte na jaro, až budou teploty vzduchu přes den i v noci nad 5 °C. Alespoň tuto teplotu by měl mít také povrch stěny, na kterou se izolace lepí. V případě nevyhovujících teplotních podmínek hrozí estetické i strukturální poškození fasády. To může zahrnovat vznik skvrn, prasklin, vypouklých míst, nerovností a v extrémních situacích může dojít k problémům s přilnavostí, takže izolant na stěně nebude držet.

Pokud potřebujete provést zateplení vnějších stěn v zimě, můžete použít speciální produkty – především lepidla, se kterými se dá pracovat i při nižších teplotách. „Ještě lepší variantou je zateplit vnější stěny bez mokrých procesů pomocí tzv. provětrávané fasády, jejíž konstrukce není omezena venkovními teplotami,“ doporučuje architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

V zimě lze zateplovat jen některými izolanty

Když zateplujete v zimě, je důležité správně vybrat vhodný izolační materiál, jelikož ne všechny jsou vhodné pro práci v chladnějším a vlhčím počasí. Minerální vata, ať už skelná nebo kamenná, je výbornou volbou, protože ji lze aplikovat do střechy bez ohledu na to, jaké počasí venku panuje. Populární jsou i foukané minerální izolace, díky nimž lze zvládnout zateplení během jednoho dne.

Naopak například stříkané PUR pěny mohou být pro některé projekty méně vhodné, neboť jejich kvalita a výsledné vlastnosti jsou citlivé na podmínky vnějšího prostředí při jejich aplikaci. „Podle normativních požadavků musí být teplota povrchu, na který se pěna aplikuje, minimálně 5 °C. Kromě toho porézní materiály jako dřevo nesmějí mít při aplikaci vlhkost vyšší než 20 %. Vysušení na tuto hodnotu trvá několik měsíců, což opět prodlužuje okamžik realizace,“ vysvětluje Marcela Kubů.

Čím víc zateplíte, tím více dostanete na dotacích

Od 15. února se zavádějí nové podmínky pro dotační program Nová zelená úsporám. Nově je k dispozici dodatečný bonus až 40 000 Kč pro žadatele, kteří zkombinují vícero energetických opatření. Například si na střechu nainstalují fotovoltaické panely, vyrobenou elektřinou si budou ohřívat vodu, a zároveň využijí dotace na dílčí nebo komplexní zateplení domu.

„Pro získání podpory na dílčí zateplení je nutné dosáhnout minimálně 10% snížení celkové energetické spotřeby budovy a splnit další kritéria stanovená energetickým specialistou nebo projektantem,“ vysvětluje architektka Marcela Kubů. Kompletní seznam podmínek naleznete na oficiálních stránkách programu Nová zelená úsporám.

Výše dotace na zateplení se bude odvíjet od typu zateplované konstrukce – jestli půjde například o stěny, střechy, podlahy či okna – a od úrovně kvality a rozsahu provedeného zateplení (viz tabulku níže).

Čím kvalitnější zateplení realizujete, tím vyšší finanční podporu obdržíte,“ uzavírá architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Tabulka: výše dotace na zateplení domu


Autor: Asociace výrobců minerální izolace (www.avmi.cz).