husqvarna

Investoři do komerčních nemovitostí nadále považují střední a východní Evropu za atraktivní region

Nedostatek dostupných příležitostí může vést k situaci, kdy poptávku nepůjde uspokojit

PRAHA, 30. SRPNA, 2022 -  Většina ekonomik střední a východní Evropy (CEE) zaznamenala po pandemii COVID-19 rychlejší oživení poptávky po komerčních nemovitostech než západní země EU. Zvlášť dobrých výsledků dosáhly Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Pobaltí. Globální inflační tlaky, vyšší úrokové sazby a problémy v dodavatelských řetězcích spolu s možnou recesí v Číně však mohou mít na ekonomiky střední a východní Evropy negativní dopad v druhé polovině letošního roku. Podle studie společnosti Colliers CEE Investment Scene H1 2022 (Investiční scéna ve střední a východní Evropě v první polovině roku 2022) to vyplývá z jejich závislosti na kapitálových tocích z jiných částí světa.

Objem investic do komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě za první pololetí roku 2022 dosáhl výše asi 5,3 mld. eur, což znamená meziroční vzrůst o 8,5 %. V 1. čtvrtletí byla zaznamenána poměrně silná investiční aktivita, ale ve 2. čtvrtletí opět zpomalila. Došlo k vysokému objemu aktivit v oblasti fúzí a akvizic prostřednictvím výměny akcií, které však nejsou v těchto číslech započítány. Společnost Colliers odhaduje, že objemy investic na konci roku 2022 dosáhnou celoročního objemu mezi 9,0 až 10,0 miliardami eur,“ vysvětluje Kevin Turpin, regionální ředitel pro kapitálové trhy ve střední a východní Evropě společnosti Colliers.

Polsko mělo na objemech za první pololetí roku 2022 56% podíl, následovala Česká republika a Maďarsko s 16 %, respektive 12 %. Investoři zůstávají opatrní s ohledem na geopolitické a ekonomické nálady (sentiment), zvýšené náklady na financování a očekávané posuny v oceňování, které se pravděpodobně projeví během 2. pololetí tohoto roku.

V první polovině roku 2022 dominoval segmentu komerčních nemovitostí kancelářský sektor, přičemž zvlášť velký byl objem transakcí v Polsku. Následoval maloobchod, kde došlo ke kompletním prodejům nebo prodeji podílů v portfoliích společností Tesco a EPP. Logistika a rezidenční projekty jsou nadále vysoce žádané, ale brzdí je nedostatečná nabídka dostupných příležitostí.

V 1. pololetí byl nejaktivnější domácí kapitál ze střední a východní Evropy s 40% podílem na celkových objemech transakcí. Zejména český a maďarský kapitál je nadále hnacím motorem (20 %, resp. 11 % celkového objemu v regionu). Následoval severoamerický (25 %) a evropský kapitál ze zemí mimo region CEE (21 %). V posledních měsících byl aktivnější také jihoafrický kapitál, zatímco asijský kapitál, typicky čínský a jihokorejský, letos zatím do obchodů v oblasti komerčních nemovitostí příliš nevstupoval.

Investoři se v současné době nacházejí v poměrně komplikované situaci, která vyplývá z relativní geografické blízkosti války na Ukrajině, jejím širším důsledkům na ceny paliv a energií a dalšímu narušení dodavatelských řetězců. Vývoj makroekonomických a geopolitických trendů není příliš pozitivní. Nejedná se ale o problémy, které by se týkaly výlučně regionu střední a východní Evropy nebo jeho jednotlivých zemí. Pro investory zde stále existují příležitosti, které by měli odpovídajícím způsobem zvažovat,“ dodal Kevin Turpin.