husqvarna

Za špatné osvětlení majitelé budov vyhazují peníze a riskují zdraví zaměstnanců

Podle odborníků se téměř třetina komerčních budov potýká s problémy s osvětlením, jež nevyhovuje předepsaným normám. Problémy s osvětlením přitom zbytečně prodlužují schvalovací proces stavebního řízení u nově vznikajících budov a u stávajících zhoršují pracovní podmínky, což může vést ke snižování výkonnosti či k poškození zdraví zaměstnanců. Přitom vhodnou volbou moderní osvětlovací soustavy se provozovatel či investor vyhne nejen riziku finančních postihů, ale může zvýšit hodnotu nemovitosti a současně ušetřit až 40-75% výdajů za elektrickou energii. Modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů navíc podporuje stát dotacemi. Stačí si pouze vybrat odborného partnera, který s dotací pomůže a modernizaci dle pravidel dotace zrealizuje.

 

Nejčastějšími důvody, které vedou firmy k modernizaci osvětlení, jsou vysoké náklady a nedostatečná úroveň osvětlení s ohledem na daný provoz či platné normy, zejména pak ČSN EN 12464-1 pro vnitřní osvětlení a ČSN EN 12464-2 pro venkovní osvětlení. Přitom nesplnění zákonem předepsaných parametrů osvětlení může mít pro zaměstnavatele nepříjemné důsledky. Například pokud špatné světelné podmínky zapříčiní úraz zaměstnance či se u pracovníků vyskytnou související nemoci z povolání, hrozí zaměstnavateli vysoká pokuta a možné další náklady na zdravotní odškodnění. Dlouhodobý pobyt v nepřiměřeně osvětleném prostředí má vedle poklesu pracovního výkonu a koncentrace, také prokazatelný vliv na rozvoj řady zdravotních komplikací. Kromě únavy očí a bolestí hlavy může způsobit i dlouhodobé problémy. „Nedostatek kvalitního osvětlení může způsobit psychické a neurologické potíže a vést k prohloubení sezónních depresí. Narušuje přirozené biorytmy v těle a může způsobit endokrinní poruchy,“ vysvětluje MUDr. Rút Kostúrová.

 

Dalším argumentem pro obměnu zastaralého osvětlení jsou vysoké náklady na energii a údržbu. „V praxi se běžně setkáváme s původním osvětlením starým i 30 až 40 let, jako jsou výbojková a zářivková svítidla. Problematické jsou také sodíkové výbojky, které vyzařují žluté světlo s nízkým indexem podání barev, což bývá naprosto nedostatečné pro požadavky současné průmyslové výroby či administrativních pracovišť,“ popisuje situaci Miloš Zpěvák ze společnosti EXX, která se osvětlením prostor zabývá. Problematiku kvalitního osvětlení řeší také majitelé nově vznikajících objektů či tam, kde se např. rozšiřuje či modernizuje výroba, rekonstruuje budova či se významně mění charakter využití stavby. Zde je osvětlení součástí projektové dokumentace v rámci stavebního řízení, při zjištění nedostatků musí majitel předložit nové zprávy a vše představuje větší administrativní zátěž pro něj i pro příslušné úřady. „Našim úkolem je posoudit původní předložený projekt, který je obvykle navržený s neefektivními konvenčními světly. Připravujeme pak ekonomicky úspornější soustavu, ale samozřejmě při dosažení stanovených parametrů. Při použití LED technologií se často dostaneme i na nižší potřebný počet svítidel,“ říká Miloš Zpěvák. Ročně zpracují odborníci ze společnosti EXX až 400 projektů na obměnu osvětlení.

 

Výměna se v současnosti provádí převážně za moderní LED svítidla, která přináší 50 až 75% snížení spotřeby energií a nákladů na údržbu při zachování nebo i zvýšení normativních hodnot osvětlenosti. Mezi další přednosti LED zdrojů patří např. minimální změny a poklesy svítivosti po užitnou dobu a celkově dlouhá životnost. Střední doba životnosti LED světel je 50 – 110 tisíc hodin podle parametrů svítidla a prostředí, kde je použito. Konkrétní příklad dosažené energetické úspory představují např. Lázně Velké Losiny, pro které společnost EXX navrhla a následně realizovala optimalizaci osvětlení. Do prostor bazénové haly, masážních a odpočinkových prostor byla instalována moderní LED svítidla, která přinesla oproti původně zamýšlenému zářivkovému osvětlení 60% úsporu nákladů. Modernizace osvětlení je výhodná zejména pro průmyslové podniky, skladové a logistické parky, sportovní areály, veřejné osvětlení, obchodní centra a podobné komerční objekty, ale také pro administrativní komplexy.

 

V současné době modernizace osvětlení či jeho optimalizace za úspornou variantu představuje vyšší počáteční investici, avšak její návratnost se pohybuje v rozmezí 2 - 5 let. Provozovatelé objektů si ale mohou vybrat z několika možností financování. Jednou z nejčastějších je metoda EPC, (anglického výrazu Energy Performance Contracting), v rámci které se veškeré náklady na realizaci projektu postupně hradí splátkami odvozenými z dosažených úspor nákladů na energii a údržbu. Při výměně veřejného osvětlení se metoda EPC využívá zpravidla v kombinaci s tzv. přenesenou správou energetických systémů. Ta představuje modernizaci osvětlovací soustavy bez vstupní investice a současně přináší optimalizaci nákladů na údržbu a energii.

Zajímavou možnost financování takového projektu nabízí také státní dotační programy, např. poskytnuté

v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Program tzv. Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích, do roku 2020 rozdělí v podnikatelském sektoru téměř 20,5 mld. Kč.