Komatsu potřebu bagr

HUTIRA – Váš spolehlivý partner pro vodárenství, plynárenství, energetiku a průmysl. Díky letošní fúzi jsme posílili a sjednotili pozici v oblasti vodárenství.

Společnosti HUTIRA – BRNO s.r.o., ATJ special s.r.o. a HUTIRA – VISION s.r.o. se od 1. ledna 2023 sloučily pod mateřskou společnost s názvem HUTIRA s.r.o. Tato fúze by měla výrazně zefektivnit vnitřní procesy a zjednodušit vystupování značky navenek. Klíčová odvětví fúzovaných společností jsou tak nově zastoupena hlavními divizemi v rámci nové společnosti.

„Věřím, že tento krok ocení zejména naši současní i potenciální zákazníci, kdy jim můžeme nabídnout kompletní služby v divizích plynárenství, vodárenství, energetiky, průmyslů a biometanu, a to pod hlavičkou jedné společnosti,“ řekl majitel společností HUTIRA Ivo Hutira. Směrem k partnerům či zákazníkům se tak kromě nového názvu mateřské společnosti nic nemění.

Jeden z důvodů fúze společností byl kromě zefektivnění procesů také environmentální aspekt. Velká byrokracie a administrativa totiž v konečném důsledku znamená zbytečnou zátěž pro přírodu. To se nyní značka HUTIRA snaží eliminovat. „Zásadní je pro nás environmentální i ekonomické hledisko. Klíčovým mottem je pro nás úcta k přírodě a s tím související podnikání v duchu cirkulární ekonomiky. Věřím tedy, že letošní změny týkající se struktury našich společností podtrhnou náš ekologický a udržitelný přístup,“ upřesnil Ivo Hutira. V souvislosti s těmito změnami postupně dochází také k evoluci z hlediska prezentace značky na webových stránkách a dalších firemních materiálech.

Fúze se nejzásadněji týká segmentu vodárenství. Na toto odvětví se dříve zaměřovaly hned tři společnosti HUTIRA. Od začátku roku tato divize bude patřit čistě pod mateřskou společnost HUTIRA s.r.o., kam přecházejí samozřejmě i všichni klíčoví odborníci z fúzovaných firem. Změny ve struktuře tak jednoznačně nebudou na úkor kvality.

Naši zákazníci naopak budou moci využít širokého portfolia našich vodárenských služeb pod jednou hlavičkou. Budeme jim moci nabídnout jak kompletní sortiment pro vodárenství, tak inovativní technologická řešení pro hospodaření s vodou a její úpravu. Zde můžeme nabídnout řešení individuálních projektů na míru a větší zakázky týkající se například úpravy vody, recyklace odpadních vod či výroby technologické vody a to vše s ohledem na maximální využití energetické úspory.

V oblasti vodárenství tak bude nově vzniklá společnost jedním z významných hráčů na tuzemském trhu. Firma HUTIRA s.r.o. je nositelem 30 ti leté tradice v dodávkách uceleného sortimentu renomovaných evropských výrobců vodárenského materiálu - šoupátek, hydrantů, regulačních ventilů, spojek, přírub, opravného materiálu, domovních přípojek, ale také klíčového produktu – malých vodoměrných šachet, které firmy značky HUTIRA dodávají na trh od roku 2008. Do portfolia našich dodavatelů patří firmy TALIS, CLA-VAL, CIMBERIO, CALEFFI, které jsou zárukou špičkové kvality. Nedílnou součástí jsou také poradenské služby, návrhy řešení tlakových pásem na vodovodní síti a kompletní a pravidelný servis.

Široký záběr v oblasti vodárenství podtrhují i naše vlastní úpravny vody pod značkou HUTIRA CCW, Crystal Clear Water. Vedle úpraven vody nabízíme inovativní technologie se zaměřením na snižování energetické náročnosti firemních provozů, kde vidíme velkou synergii. V rámci pomoci tuzemským firmám v jejich hospodaření s vodou zpracováváme vodní audity. V letošním roce budou pravděpodobně spojeny s možností získání dotace pro české firmy, díky našim autorizovaným pracovníkům v oblasti vodohospodářských staveb proto tuto naši službu využívá již nyní řada společností.