husqvarna

Hradecký kraj chce v úpické hvězdárně vybudovat pozorovací astronomické centrum

Hradec Králové 1. června (ČTK) - Královéhradecký kraj chce v areálu Hvězdárny v Úpici na Trutnovsku vybudovat za čtyři miliony korun návštěvnické a odborné pozorovací astronomické centrum. Stavební práce by měly začít v září a skončit na jaře 2023. Centrum má vzniknout v objektu tzv. Slunečního domku, ve kterém bude soustředěna většina astronomických pozorovacích výstupů. ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Financování projektu, které nedávno schválila rada kraje, musí ještě schválit krajské zastupitelstvo. Vlastníkem a zřizovatelem hvězdárny je Královéhradecký kraj.

Projekt nazvaný Návštěvnické a odborné pozorovací astronomické centrum počítá v objektu Slunečního domu se vznikem pracoviště pro vizualizaci a pozorování včetně meteorologického a seismického stanoviště. V objektu byla donedávna možnost soustavného pozorování Slunce.

"V pozorovací místnosti budou zejména výstupy ze slunečních, ale také z nočních pozorování, včetně záznamů z celooblohových kamer a dalších měření. Její součástí bude i meteorologické a seismické stanoviště. Ve vedlejší místnosti pracovníci zájemce seznámí s principy zpracování získaných dat a jejich archivace," uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová (Východočeši).

Cílem je vytvořit moderní návštěvnické a odborné centrum, které do hvězdárny přiláká další návštěvníky.

"O propojení odborných astronomických pozorování a náhledu laické veřejnosti na problematiku astronomie a přírodních věd se naše hvězdárna snaží v podstatě již od svého založení v roce 1959. Vybudování takovéhoto centra bude pomyslným vyvrcholením našich snah," uvedl ředitel hvězdárny Marcel Bělík.

Celkové náklady projektu se odhadují na čtyři miliony korun včetně DPH, přičemž dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech by mohla dosáhnout 1,5 milionu korun. "Přesná cena vzejde z výběrového řízení," uvedl Michal Friček z kanceláře hejtmana.

Hvězdárna v Úpici, která patří mezi nejmenší v Česku, byla založena před 60 lety. Je specializovanou kulturně-osvětovou a vzdělávací organizací přírodovědného charakteru. Jejím základním posláním je seznamovat širokou veřejnost s poznatky v astronomii a příbuzných přírodních i technických vědách, podílet se na vědeckovýzkumných pracích, obzvláště ve vztahu ke Slunci a Zemi a jejímu prostředí. Hvězdárna v Úpici je pro veřejnost otevřena sedm dní v týdnu, více je na webu.