Cime 2 kvartál 2024

Hradec Králové chystá tendr na další etapu přestavby ZUŠ Střezina za 178 mil. Kč

Hradec Králové (ČTK) - Město Hradec Králové vypíše výběrové řízení na druhou etapu přestavby Základní umělecké školy (ZUŠ) Střezina. Odhadované náklady stavby jsou 178 milionů korun bez DPH. Zastupitelé města dnes schválili zadávací podmínky soutěže. ZUŠ Střezina je s 2300 žáky největší školou svého druhu v Česku. Z většiny zatím sídlí v nevyhovující bývalé pavilonové základní škole na Slezském Předměstí a na moderní budovu čeká čtvrt století.

Přestavba školy patří mezi největší současné investiční projekty a priority města. Začala po mnoha letech příprav loni v lednu první etapou v hodnotě 76 milionů korun bez daně. První etapa zahrnuje výtvarný pavilon, který byl otevřen letos v lednu, a nyní dokončovaný taneční pavilon. Stavbaři postavili i spojovací chodbu mezi výtvarným a tanečním pavilonem. Výuka by v tanečním pavilonu měla začít začátkem roku 2024.

Druhou etapu, pro níž město nyní bude hledat stavební firmu, tvoří rekonstrukce a dostavba pavilonu populární hudby, rekonstrukce pavilonu klasické hudby a přestavba objektu pro kanceláře a zázemí školy. Práce by měly začít v roce 2024.

V tendru bude mít při hodnocení nabídnutá cena váhu 70 procent a délka záruční doby 30 procent. "Vzhledem k délce výstavby je v zadávacích podmínkách řešena valorizační doložka," uvedla radnice.

Poslední, třetí etapou bude výstavba pavilonu se dvěma sály pro divadlo a hudbu, který nahradí současnou tělocvičnu. Se zahájením třetí etapy radnice v případě příznivého vývoje počítá v roce 2027.

O přestavbu školy se město neúspěšně pokusilo již v roce 2018. Práce tehdy ale nabraly značné zpoždění, a radnice se proto rozhodla smlouvu se stavební firmou Prima ukončit. Firma následně od kontraktu, jehož hodnota byla 200 milionů korun, sama odstoupila. Zdůvodnila to špatnou projektovou dokumentací předloženou městem. V březnu 2019 firma městu předala staveniště zpět. Radnice pak zahájila revizi celého projektu a stavbu začala chystat znovu.