husqvarna

Hostivař bude mít Nové centrum

Vítěz urbanistické soutěže ukázal cestu ke smysluplné regeneraci rozsáhlého nevyužitého území.

Konsorcium UNIT + A69 + DUA + Land05 + ONplan bylo vyhlášeno vítězem urbanistické soutěže, která má za cíl najít optimální urbanistické řešení dopravního uzlu a souvisejícího území u Nádraží Hostivař. Zadavatelem je společnost Zelená Hostivař patřící do skupiny JRD ve spolupráci s Městskou částí Praha 15 a hlavním městem Prahou.

Urbanistická soutěž probíhala od podzimu minulého roku. Soutěžní návrhy byly zhodnoceny odbornými porotci i nezávislými odborníky z oborů enviromentální udržitelnosti (JRD), vodních toků (OCP MHMP), městské výstavby (Pražská developerská společnost), ekonomiky (4ct), veřejných prostranství (IPR Praha), územního plánování (IPR Praha) a dopravy (DPP, ROPID, IPR Praha, ETC). Porota nakonec jako nejvhodnější vybrala návrh týmu, který sdružuje odborníky z architektonické kanceláře UNIT a A69, dopravní inženýry z ateliéru DUA, krajinářské architekty z ateliéru Land05 a stratégy z ONPlanu.

Architektonická soutěž urbanistického řešení Nového centra Hostivař ukázala, že toto území má velký potenciál stát se smysluplným a atraktivním veřejným prostorem, který nabídne obyvatelům pohodlí života ve městě s veškerou občanskou vybaveností i prostor pro relaxaci.

Vítězný návrh v sobě kombinuje optimální urbanistické uspořádání, včetně unikátního dopravního řešení, a moderní architekturu, která klade důraz nejen na estetiku a funkčnost, ale významně pracuje také s prvkem udržitelnosti. A to nejen s udržitelností enviromentální, ale také sociální a ekonomickou.

Svůj vítězný návrh popisují jeho autoři těmito slovy: „Řešené území je paradoxním místem. Dokonale obsloužené různými druhy dopravy, a přitom s přerušenými místními vztahy. V geografickém těžišti Prahy 15, ale bez atributů městského centra. V krajinné ose Měcholupského potoka, přesto okupované dopravními plochami.

Pro úspěšnou proměnu místa je třeba správně skloubit zdánlivě protichůdné cíle: obnovit krajinnou osu a vytvořit intenzivní městské centrum. Kombinace obou prvků přináší místu jedinečnou kvalitu. Živé náměstí přestupního uzlu i klidné zelené radniční nádvoří.

Bydlení u železniční stanice, a zároveň s výhledy do parku. Místo intenzivně městské, a přitom ohleduplné ke svým uživatelům. Nové centrum Prahy 15 s úřadem a službami, kam se těšíte přijet.“

Všechny informace o soutěži naleznete na webových stránkách novecentrumhostivar.cz