Cime 1 kvartál 2024

Hlavní silniční tah z Prahy na jih bude mít u Benešova větší kapacitu

Benešov 20. května (ČTK) - Hlavní silniční tah z Prahy na jih bude mít podél Benešova větší kapacitu. Stavbaři počítají s novým šířkovým uspořádáním v režimu dva plus jedna a zahloubením silnice. Krajský úřad již ke stavbě zahájil územní řízení a vzniká dokumentace pro stavební povolení, informoval dnes ČTK Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Stavbaři už v minulosti silnici I/3 rozšiřovali mezi Benešovem a napojením na dálnici D1 u Mirošovic a u Benešova vybudovali dvě nové okružní křižovatky U Topolu a Červené Vršky. Zbývá rozšířit kapacitu úseku I/3 podél Benešova, právě mezi těmito křižovatkami, který se stává blokem pro plynulost dopravy, uvedl Buček.

Projekt má podanou žádost o vydání územního rozhodnutí a krajský úřad zahájil územní řízení. Lhůta pro podání námitek již uplynula, vydání územního rozhodnutí se očekává na přelomu května a června. Další postup v přípravě stavby je závislý na případném odvolání proti vydanému rozhodnutí.

"Nicméně aby docházelo k minimálním průtahům, souběžně pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení a ihned po nabytí právní moci územního rozhodnutí zahájíme majetkoprávní přípravu stavby," dodal Buček.

Stavbaři letos budou v tomto úseku také zajišťovat dva mosty, a to přes silnici do Týnce nad Sázavou a přes Konopišťskou ulici. Oba jsou z konce 30. let minulého století a nejsou v dobrém stavu. S jejich kompletní rekonstrukcí s počítá až při rozšiřování silnice podél Benešova.