husqvarna

HITACHI ZX350LC-7, rypadlo nové generace na největší stavbě v historii Plzeňského kraje

Nejnovější rypadlo HITACHI ZX350LC-7 nové generace můžeme v současnosti vidět při výstavbě stěžejní pozemní komunikace v Plzni. Rypadlo poskytuje vylepšený uživatelský komfort, vysokou účinnost a všestrannost zvyšující zisky a snižující náklady. Potvrzuje to i Ing. Petr Brabec, který se stal prvním majitelem tohoto rypadla v České republice.

12. června 2019 byla zahájena stavba čtyřproudé silnice I/20 a II/231 v Plzni (etapa Plaská – Na Roudné – Chrástecká). Úsek v délce 1,4 kilometru bude mít společně s druhou etapou dohromady 2,6 kilometru. Termín dokončení je stanoven na květen 2021. Celý východní okruh bude měřit celkem sedm kilometrů. Stavba propojí severní předměstí města s částí Doubravka a přispěje ke zklidnění dopravy na Karlovarské a též odvede tranzitní dopravu z vnitřního města. Řidiči se také vyhnou rekreační oblasti kolem Boleveckých rybníků.

Zvláštní důraz je kladen na Městský (západní) okruh, jehož stavba má být dokončena v roce 2023. Trasa západní části městského okruhu dopravně propojí největší městská sídliště na Severním Předměstí s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou města Borská pole. Aktuálně se realizuje poslední, druhá etapa, jež propojí silnice II/605 (Křimická – Chebská) a I/20 (E49 Karlovarská).

Pásová rypadla HITACHI jdou ruku v ruce s pokládkou inženýrských sítí

Kromě samotné komunikace se na stavbě řeší i překládky elektrického vedení, telefonních, plynových a vodovodních přípojek či řadů. Realizaci těchto stavebních činností obstarává firma Brabec & Brabec stavební, s.r.o. se sídlem nedaleko Liberce.

Rodinná společnost se od roku 2004 věnuje komplexním stavebním pracím se specializací na realizaci inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, plynovodů a souvisejících staveb. Během let stačili po celé republice zrealizovat stovky zakázek. Aby si udrželi konkurenceschopnost, zvýšili kvalitu služeb, používají nejmodernější technologie a materiály. K zajištění zemních prací využívají od července roku 2019 japonská rypadla HITACHI, která na český trh dodává společnost NET spol. s r.o., jakožto výhradní distributor HITACHI pro ČR a SK s vlastní prodejní sítí. „V současné době provozujeme tři stroje značky HITACHI. Spokojenost s poprodejními službami firmy NET je velice dobrá, zvláště pak v porovnání s jinými značkami strojů, které provozujeme. Stroje HITACHI se nám osvědčily především velkým výkonem v porovnání s konkurencí (se stroji srovnatelné třídy), dále pak nízkými provozními náklady, zejména v oblasti spotřeby paliva,“ uvedl Ing. Petr Brabec.

Redakce Stavební techniky se na stavbu zajela podívat a měla možnost spatřit při práci první rypadlo HITACHI ZX350LC-7 nové generace Zaxis-7 v České republice, které Ing. Petr Brabec pořídil v letošním roce. „K pořízení většího rypadla HITACHI ZX350LC-7 nás vedla možnost získání zakázek většího rozsahu a zlepšení konkurenceschopnosti mezi firmami naší velikosti,“ odůvodnil nákup stroje, jehož provozní hmotnost činí 35 400 kg, majitel tohoto rypadla. Na stavbě jsme také zahlédli jeho druhé rypadlo HITACHI ZX130LCN-5b. Tento model rypadla spadá do kategorie 13-15t rypadel, která se k pokládkám inženýrských sítí používají nejčastěji.

HITACHI ZX350-7 patří do střední kategorie rypadel nové generace Zaxis-7, která zahrnuje ještě dva menší modely ZX250-7 a ZX300-7. „Jedná o první stroj v republice ze ‚sedmičkové‘ řady. HITACHI nemění výrazně design svých strojů, až na pár decentních úprav. Největší proměnou prošla kabina stroje a vnitřní uspořádání hydraulického systému, tam jsou zásadní změny. Nová generace rypadla splňuje nejnovější emisní třídu Stage V a má velmi příznivou spotřebu paliva, tento konkrétní stroj spotřebuje v průměru 12 litrů na motohodinu, a to i při těžbě, což je u takto velkého stroje vynikající,“ uvedl obchodní zástupce Zdeněk Pašek z firmy NET, která má 14 prodejních a servisních středisek po celé ČR.

Špičkový kamerový systém umožňující pohled z ptačí
perspektivy je v praxi přínosem

Fantastická spotřeba paliva a několik „nej“ kabiny

„První dojmy z nového stroje jsou veskrze kladné, zejména pak opět zmiňovaná spotřeba paliva, velmi tichý chod motoru rypadla, přehledné uspořádání ovládacích prvků a bezvadný přehled z pozice strojníka, který díky kamerovému systému vidí okolí celého stroje. Tím se samozřejmě snižuje riziko ohrožení pracovníků, kteří se pohybují v pracovním dosahu rypadla,“ uvedl Ing. Petr Brabec.

Jak je už se slov pana Ing. Petra Brabce patrné, hlavní předností nového rypadla je jeho mimořádná palivová úspornost, které bylo dosáhnuto pomocí špičkového hydraulického systému HITACHI TRIAS III. Tento systém zajišťuje, aby bylo úspor dosaženo při jakýchkoliv činnostech na stavbě díky soustavě třech hydraulický čerpadel a snížených pracovních otáčkách motoru při zachování celkového výkonu rypadla. 

Nová kabina rypadla patří mezi nejmodernější, nejtišší a nejprostornější na trhu v této kategorii. Strojníkovi nabízí maximální pohodlí a kvalitu s nejnižší úrovní hluku – na strojníka působí až o 20 % méně vibrací než u předchozí generace těchto strojů. Nově se může strojník uvelebit v komfortním sedadle propojeném s ovládacími prvky a nastavitelnou konzolí ve volitelných polohách. Nový multifunkční osmipalcový monitor v kabině informuje o všech důležitých parametrech a umožňuje konfigurovat hydraulický systém stroje.

Zajištění bezpečnosti na staveništi je za každých okolností prioritou. Aby měl strojník dokonalý přehled o tom, co se okolo rypadla děje v době, kdy se nachází v kabině, má k dispozici kamerový systém Aerial Angle poskytující 270stupňový pohled z ptačí perspektivy. Strojník si může vybrat ze šesti možností zobrazení, aby mohl permanentně sledovat bezprostřední okolí stroje pro kontrolu vlastní bezpečnosti a lidí kolem sebe. Viditelnost v obtížných podmínkách zlepšují také nová pracovní LED světla.

Každý majitel rypadla HITACHI nové generace má vždy kontrolu nad svým strojovým parkem a pracovními operacemi prostřednictvím vzdáleného monitorovacího systému HITACHI a ConSite. Majitel má zajištěn přístup k důležitým datům a nástrojům kdykoliv a odkudkoliv. Oba systémy denně odesílají provozní data prostřednictvím komunikačního systému GPRS nebo satelitu z rypadla do webové aplikace Global e-Service. ConSite shrnuje informace v měsíčním souhrnu a zasílá je e-mailem, zatímco aplikace ConSite Pocket zobrazuje upozornění na potenciální problémy v reálném čase. Z pokročilých funkcí zmiňme kupříkladu monitorování kvality hydraulického oleje. Data jsou přenášena prostřednictvím dvou senzorů do Global e-Service a detekují případné zhoršení kvality oleje. Jde o inovativní preventivní funkci, jež si klade za cíl omezit potenciální neplánované prostoje rypadla.

Nová generace přináší zásadní změny v kabině a vnitřním
uspořádání hydrauliky. Také spotřeba paliva se ve srovnání
s jejím předchůdcem výrazně snížila

S třídící lopatou COBRA

Rypadlo jsme zastihli při zemních pracích a terénních úpravách v rámci realizace inženýrské sítě, a to v poměrně náročných podmínkách po předešlých dlouhotrvajících deštích. Nedaleko od staveniště vznikne přemostění, které bude vyžadovat mimo jiné svod dešťové vody. Rypadlo využívalo podkopovou lžíci se zvýšenou odolností TRIGA uchycenou na rychloupínači stejnojmenného výrobce. Univerzálnost rypadla lze zvýšit využitím dalších adaptérů, než jsou jen standardní lžíce. Rypadlo tak podle Ing. Petra Brabce ve firmě nalezne další využití: „U nového rypadla využíváme i novou třídící lopatu, na níž lze díky nastavitelnému systému třídících „nožů“ nastavit frakci od 15 do 20 mm. Díky tomuto systému šetříme obsypový materiál, minimalizujeme odvozy přebytečné zeminy na skládku a v neposlední řadě tím šetříme životní prostředí (zplodiny vzniklé při nakládce i při odvozech na skládku).“

3D nivelační systém na rypadle nejen zpřesní práci

Rypadlo je jako jedno z mála v republice vybaveno 3D nivelačním systémem LEICA, který umožňuje provádět přesné výkopové práce při výstavbě kanalizačního potrubí nebo upravování svahů. Při naší návštěvě nebyl tento systém zrovna zapotřebí, a tak bylo možné na stroji vidět pouze držáky systémů a čidla umístěná na ramenou. 3D nivelační systém nalezne ve společnosti Ing. Petra Brabce využití na rozlehlých stavbách a při pokládce kanalizace u velkých logistických center. Rypadlo pracuje podle vloženého digitálního modelu, díky čemuž je práce rychlejší a přesnější. Strojník může pracovat sám bez pomoci dalších pracovníků, přičemž je neustále informován o řadě parametrů a pozici stroje, lopaty apod. a nestává se proto, že by například vykopal něco špatně. Systém ušetří spoustu námahy a samozřejmě náklady na daný úkol na stavbě. „Nové rypadlo máme vybavené 3D nivelačním systémem, který nám umožňuje ‚nahrání celých staveb‘ – zemních prací, vodovodů a kanalizací, křížení potrubí se stávajícími sítěmi apod. Zároveň díky tomuto systému očekáváme i získání zakázek, na které bychom v minulosti ‚nedosáhli‘,“ uzavřel Ing. Petr Brabec.

VIDEO - https://www.youtube.com/watch?v=pLy2wtQJhGs&feature=youtu.be

www.rypadla-nakladace.net