husqvarna

Historické Automatické mlýny s neviditelným štěrbinovým odvodněním MEA

Nově otevřené Automatické mlýny zvou návštěvníky i na adventní akce. Monumentální národní kulturní památka v centru Pardubic vytváří nový kulturní a shromažďovací prostor nejen pro společenské, ale i vzdělávací a pracovní aktivity.

Architektonicky ceněná stavba byla vytvořená Josefem Gočárem v roce 1909. Nyní v areálu sídlí dvě galerie, kavárna, vzdělávací a turistické informační centrum, kulturní centrum s multifunkčním sálem.

Součástí významné investice v celkové výši přes 400 mil. Kč bylo i vyřešení odvodnění shromažďovacího prostoru a zpevněných ploch areálu.

Architekti si zvolili „téměř neviditelné“ štěrbinové odvodnění MEA TSH TOPSLOT, aby nenarušili vizuální dojem uceleného cihlového náměstí. A naopak, některé linie cihelných pruhů podpořili právě vložením nerezových úzkých štěrbin velkokapacitních odvodňovacích žlabů. Projekční tým MEA pomohl s navržením systému odvodnění, včetně zajištění atypických úprav horních krytů u vpusti a revizních částí.

Štěrbinové žlaby MEA svou konstrukcí podporují obnovu historického komplexu památek a pomáhají architektům docílit požadovaného výsledného vzhledu. Bonusem navíc je bezbariérovost přechodů a také žádný dodatečný hluk při pohybu osob na náměstí.

Revitalizace brownfieldu uprostřed krajského města bude pokračovat až do roku 2026. Druhá etapa přestavby Automatických mlýnů odstartuje začátkem příštího roku a zahrnuje výstavbu bytových a komerčních objektů. Uzavře tak areál z východní strany a vytvoří plnohodnotnou městskou čtvrť s občanskou vybaveností.

Více o štěrbinových systémech MEA: https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/products/meadrain-mearin-topslot/