Komatsu potřebu bagr

Hejtmanství zamítlo odvolání zahrádkářů z rušené kolonie v Olomouci

Olomouc 3. srpna (ČTK) - Olomoucké hejtmanství zamítlo odvolání zahrádkářů proti stavebnímu povolení k budování protipovodňových opatření u řeky Moravy na Nových Sadech. Stavby mají zvýšit ochranu této části Olomouce před velkou vodou z řeky Moravy. Zahrádkáři, kterým tam město pronajímá pozemky, s projektem nesouhlasí. Jejich zahrádky totiž budou muset protipovodňovým opatřením ustoupit. Připravili proto vlastní projekt úprav na protějším břehu řeky Moravy, díky kterému by podle nich osada mohla být zachována. Zahrádkáři tvrdí, že jejich varianta zajistí protipovodňovou ochranu i příhodnější podmínky pro živočichy.

Magistrátem schválený projekt Povodí Moravy se týká záplavového území v okolí řeky Moravy na Nových Sadech. Počítá se zvýšením nynější hráze u čistírny odpadních vod, revitalizací pravého břehu řeky Moravy v délce 1171 metrů, napojením odstavného ramene řeky Moravy, opatřeními na odlehčovacích stokách a dešťové kanalizaci i s přeložkou kanalizace. Pokáceny budou muset být zhruba čtyři stovky dřevin. Úpravy pravého břehu řeky Moravy pak zahrnují vybudování vedlejších koryt, která budou stále zaplavena, úpravu terénu i výsadbu nových dřevin. Stavba naváže na už dokončené protipovodňové úpravy od mostu na Velkomoravské ulici po železniční most na Nových sadech.

Kvůli projektu na Nových Sadech bude muset být zrušena zahrádkářská kolonie Morava, která je na pozemcích mezi čistírnou odpadních vod a řekou Morava. Zahrádky tam začaly vznikat počátkem 80. let minulého století, území je v záplavové zóně. "Zahrádky můžeme využívat do poloviny listopadu," řekl již dříve ČTK zahrádkář Rostislav Inderka, který společně s několika desítkami dalších zahrádkářů připravil odvolání proti rozhodnutí magistrátu. V něm navrhovali, aby rozhodnutí magistrátu bylo zrušeno a věc vrácena zpět prvoinstančnímu orgánu k novému projednání.

Hejtmanství ale odvolání zamítlo. "Je nepochybné, že realizací záměru dojde k likvidaci zahrádek, a to v rozsahu povolované stavby. Proto je zcela pochopitelné, že stávající nájemci zahrádek, kteří v dané lokalitě dlouhá léta provozují zahrádkářskou činnost, budují drobné stavby pro zahrádkářské účely a vytvořili si k tomuto území citový vztah, se snaží zvrátit realizaci záměru," stojí v usnesení krajského úřadu.

Úředníci ale upozornili na to, že území na pravém břehu řeky Moravy nikdy nebylo vymezeno jako plocha pro zahrádkářskou osadu. "Již od roku 1998 je v územně plánovací dokumentaci města Olomouc toto území vymezeno pro realizaci nadregionálního biokoridoru a protipovodňových opatření. Tato skutečnost byla všem nájemcům zahrádek vždy veřejně dostupná nahlédnutím do územního plánu. Nicméně pozemky, které v této lokalitě vlastní město Olomouc, byly do doby realizace protipovodňových opatření poskytnuty nájemcům na dobu určitou pro účely provozování zahrádkářské činnosti," uvedli.

Město zahrádkářům původně slíbilo novou zahrádkářskou osadu Andělská na jiném místě. Olomoucké zastupitelstvo v červnu nerozhodlo o osudu tohoto projektu.