Komatsu potřebu bagr

Hejtmanství vydalo územní rozhodnutí na silnici z Mohelnice do Vlachova

Olomouc 2. srpna (ČTK) - Olomoucký krajský úřad vydal územní rozhodnutí na chystanou stavbu přeložky silnice I/44 mezi Mohelnicí a Vlachovem na Šumpersku. Odvede hustý automobilový provoz z obce Libivá i z průtahu Mohelnicí. ČTK dnes informaci získala z dokumentů na úřední desce hejtmanství. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje zahájení stavby přeložky na tomto hlavním silničním tahu ze střední části Olomouckého kraje do Jeseníků a dál do Polska v roce 2026, stát má 939 milionů korun.

Územní rozhodnutí na stavbu přeložky silnice I/44 mezi Mohelnicí a Vlachovem bude platit pět let. "Tento úsek představuje propojující článek mezi připravovanou dálnicí D35 a navazujícími částmi přeložky silnice I/44," komentovalo ŘSD územní řízení na přeložku silnice I/44 mezi Mohelnicí a Vlachovem, která bude měřit 3500 metrů. Projekt zahrnuje 49 stavebních objektů. "Realizace stavby přispěje ke značnému zvýšení bezpečnosti, plynulosti silničního provozu a zlepšení životního prostředí v těchto sídlech," uvedlo ŘSD.

Předpokladem pro stavbu přeložky silnice I/44 mezi Mohelnicí a Vlachovem je podle ŘSD dobudování navazujícího úseku dálnice D35 včetně všech větví mimoúrovňové křižovatky Mohelnice-sever. Nová přeložka, jejíž stavba má zabrat dva roky, naváže na už zprovozněný úsek silnice I/44 mezi obcemi Vlachov a Rájec.

Silnice I/44 je důležitou komunikační osou ve směru z jihu na sever Olomouckého kraje. "Je prakticky jedinou vhodnou komunikací umožňující spojení měst Šumperka a Jeseníku s krajským městem Olomoucí. Silnice I/44 umožňuje navíc přístup do rekreačně významné oblasti Jeseníků," uvedlo ŘSD. Loni v létě na trase I/44 začala stavba silničního obchvatu Bludova na Šumpersku, který z této obce odvede hustou automobilovou dopravu. Začínat bude u Postřelmova a napojí se na silniční průtah Šumperkem. Stavba 5,5 kilometru dlouhého obchvatu Bludova má být dokončena v roce 2024.