husqvarna

Hejtman:Na stavbu tunelu pod Červenohorským sedlem bude třeba více zdrojů peněz

Olomouc (ČTK) - Případná stavba tunelu pod Červenohorským sedlem na Jesenicku, která má podle aktuálního odhadu stát 19 miliard korun, bude podle olomouckého hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) výrazně nad finanční možnosti místních samospráv. Projekt se proto neobjede bez dalších zdrojů financování, například od státu. Samosprávy před časem oprášily letitý záměr spojit Jesenicko s vnitrozemím pomocí tunelu pod Červenohorským sedlem, hejtmanství preferuje jeho železniční variantu. Zadalo územní studii, podle které je tento ambiciózní projekt technicky proveditelný.

"Cena 19 miliard korun, která vzešla z této nové studie, je samozřejmě zcela nad rámec finančních možností jakéhokoliv kraje. Bude záležet na tom, zda stát se k tomu přikloní, nebo ne," řekl ČTK Suchánek. Podle něj je záměr tunelu pod Červenohorským sedlem stále ve velmi rané fázi. Krajský úřad nyní bude zjišťovat možné varianty financování projektu, osloví ministerstvo dopravy. Hejtmanství studii případného železničního tunelu pod Červenohorským sedlem a navazujícího koridoru do Zábřehu zadalo na základě požadavku starostů Svazku obcí údolí Desné. "Není to žádné politické rozhodnutí," podotkl Suchánek.

Hejtmanství připravuje další konzultace se zástupci měst a obcí, kterých se tento záměr týká. První ze série jednání byla tento týden uspořádána v Šumperku. "My bereme tuto akci nejen jako dopravní záležitost, ale i jako řešení hospodářsky a sociálně ohrožených území na severu Olomouckého kraje. Není to tedy jenom o dopravě. Tak jsem to prezentoval i na společném jednání krajské rady s vládou v Jeseníku," dodal Suchánek.

Železniční tunel do Jeseníku má podle Svazu cestujících ve veřejné dopravě smysl z dopravního i ekonomického hlediska. "Výstupy projektového záměru mě překvapily, protože se ukázalo, že je možné postavit novou konkurenceschopnou železniční trať, která umožní cestovat vlakem ze Šumperka do Jeseníku za pouhých 23 minut," sdělil ČTK prezident svazu Miroslav Vyka. Ministerstvo dopravy by podle něj mělo tento projekt zařadit mezi prioritní infrastrukturní stavby. Podle člena prezidia svazu Jaroslava Tomíka studie prokázala jednoznačně přínosy a již v této fázi potvrdila, že projekt je ekonomicky výhodný.

O stavbě tunelu pod Červenohorským sedlem se diskutuje od 90. let, hovořilo se tehdy hlavně o silniční variantě. Společnost Lesostavby usilovala o jeho vybudování od roku 1998. O šest let později dalo projektu zelenou ministerstvo životního prostředí. Firmě se ale nepodařilo získat status veřejně prospěšné stavby a jen u takové stavby zákon připouští vyvlastnění pozemků. S projektem od počátku nesouhlasili ochránci přírody, varovali před nárůstem automobilové dopravy v této části Jeseníků. Proti tomuto projektu byly i některé obce. Automobily nyní jezdí po opravené silnici přes Červenohorské sedlo, železnice končí na šumperské straně sedla v Koutech nad Desnou.