husqvarna

Havraň na Mostecku se dočká obchvatu, se stavbou se počítá v roce 2027

Havraň (Mostecko) 6. března (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje stavbu obchvatu Havraně na Mostecku. Obcí projíždějí denně stovky nákladních a osobních aut. Mimo obytné domy je odvede 4,5 kilometru dlouhá komunikace. Se zahájením stavby počítají silničáři v roce 2027. ČTK to zjistila z oznámení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na webu krajského úřadu Ústeckého kraje.

Obcí prochází silnice I/27, která napojuje Most na dálnici D7 a dál pokračuje směrem na Žatec a Plzeň. Mezi obcemi Velemyšleves, Havraň a Čepirohy je dlouhá zhruba 8,4 kilometru. V první etapě se počítá se stavbou obchvatu. Druhá etapa zahrnuje opravu téměř čtyřkilometrového úseku silnice. Komunikace navazuje na obchvat Velemyšlevse, který slouží řidičům od konce roku 2016.

Ředitelství silnic a dálnic vybralo variantu západního obchvatu Havraně, ve které je hlavní trasa vedena mezi Havraní a místní částí Saběnice. Koridor hlavní trasy byl následně zanesen do Územního plánu obce Havraň a do Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Trasa nevyžaduje demolice objektů. Na trase jsou plánovány dvě křižovatky a čtyři mosty. S dokončením stavby se počítá v roce 2029.