Cime 3 kvartal 2024

Fotovoltaika: deset rad pro její maximální ekonomickou návratnost

Praha 14. února 2024 – Při rozhodování, zda se vám instalace fotovoltaické elektrárny vyplatí, je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Ty mohou ovlivnit nejen návratnost investice, ale rovněž mohou mít vliv na efektivitu celého systému.

„V současné době je fotovoltaika v Česku vhodná primárně k pokrytí vlastní spotřeby, nikoliv k prodeji elektřiny do sítě. Elektrárna by tedy měla být zvolena a nastavena tak, aby domácnost nebo firma zvládla spotřebovat většinu energie, kterou elektrárna vyrobí. Máte-li malou spotřebu do dvou megawatthodin ročně, je na místě zvážit, zda se vůbec investice do vlastní elektrárny vyplatí,“ říká Jaroslav Skořepa, specialista pro implementaci a financování fotovoltaiky ze společnosti FinGO.

Spotřeba elektřiny a vývoj spotřeby během dne jsou tedy první věcí, která by měla zákazníka zajímat a zároveň základním parametrem k rozhodnutí, jak výkonnou elektrárnu potřebuje a jaké bude její další nastavení.

10 praktických rad, jak dosáhnout maximální úspory

  • Orientace a sklon střechy: Optimální umístění panelů dokáže maximalizovat využití slunečního záření. Pokud je to možné, je dobré nastavit sklon panelů tak, aby odpovídal geografické šířce, v níž se dům nachází, tedy aby panely ke slunci mířily co nejvíce přímo.

„Fotovoltaickou elektrárnu je pochopitelně nejlepší umístit co nejvíce k jihu. Kromě přímo jižní strany jsou velmi dobré i jihovýchodní a jihozápadní orientace. V krajním případě lze využít západní nebo východní část střechy, potom je potřeba počítat s osmdesátiprocentní efektivitou výroby elektřiny,“ uvádí Jan Gašpierik, člen správní rady společnosti EneDom FINKIS a.s.

  • Výběr instalátora: Je zcela klíčové vybrat si spolehlivou a zkušenou instalační firmu.

„Pro spokojené zákazníky je zcela zásadní výběr správné instalační firmy. Ta kromě samotné instalace zpravidla umí zařídit i veškeré papírování spojené s elektrárnou, jako je žádost o dotaci, žádost o připojení na distribuci, projekt, revize zařízení, připojení k distribuci nebo následný servis,“ uvádí Jaroslav Skořepa a pokračuje: „Dobře zvolená instalační firma znamená spokojeného uživatele a minimum starostí. Sebelepší technologie panelů, střídače nebo lákavá cena mohou být nakonec k vzteku, pokud po instalaci do střechy teče, elektrárna funguje špatně, kvůli chybějícímu papíru hrozí sankce od úřadů nebo distributora, nebo se při poruše nelze dovolat servisu.“

  • Využití vyrobené elektřiny: Před samotnou instalací je důležité promyslet, jak se bude elektřina využívat.

„Aby se fotovoltaika vyplatila, je potřeba využít co nejvíce vyrobené elektřiny. Nejvíc elektřiny fotovoltaika vyrobí v létě, kdy jsou dlouhé dny. Pokud v domě není spotřebič, který v létě využije hodně elektřiny, například klimatizace, je na místě zvážit, zda se fotovoltaika vůbec vyplatí, případně zda se nevyplatí k fotovoltaice připojit akumulátor,“ upřesňuje Jaroslav Skořepa.

  • Dostatek místa na střeše: Na střeše by měl být v první řadě dostatek místa pro instalaci. Dále je nutné vše rozvrhnout tak, aby se minimalizovalo stínění od komínů, stromů nebo okolních budov.

„Nejčastějším problémem bývají komíny a vikýře. Vysoké komíny vrhají stín a vikýře zase zabírají moc místa. Je zároveň potřeba myslet na to, že solární elektrárny je vhodné instalovat pouze na budovy zakreslené v katastru nemovitostí, protože potom na ně lze získat potřebné dotace,“ říká Jan Gašpierik.

  • Kvalita fotovoltaických panelů: Vybírat panely pouze na základě ceny nedělá dobrotu. Důležité je pohlídat si jejich účinnost, odolnost a garantovanou životnost. Kvalitní panely s vyšší účinností mohou v dlouhodobém horizontu generovat výrazně více elektřiny, a ve výsledku tak dojde k vyšší finanční úspoře.

„Ve výsledku jde ale opět o instalační firmu, která buď používá kvalitní panely, nebo nepoužívá. Instalaci fotovoltaiky nabízí stále více firem, i takových, které se dosud podobnou činností nezabývaly. Obezřetnost je proto na místě. Doporučujeme vyhledávat reference a dbát na varovné signály. Poradci FinGO domácnostem nabízejí služby spřízněné firmy Enedom, která se fotovoltaikou zabývá delší dobu,“ uvádí Jaroslav Skořepa.

  • Dlouhodobá výroba a klima: Při plánování je nutné zohlednit lokální klimatické podmínky.

„Počasí ovlivňuje okamžitý výkon i dlouhodobou výrobu elektrárny. Nejvíc elektřiny panely vyrobí při jasných slunných dnech. Během oparu a lehké oblačnosti výkon fotovoltaiky klesá, a při nízké oblačnosti, mlze, hustém dešti nebo sněžení padá na minimum až k nule,“ doplňuje Jaroslav Skořepa.

  • Instalace technologií v rozvaděči: V rozvaděči by mělo být dostatek místa pro přídavné technologie, které mohou zvýšit efektivitu systému, jako jsou regulátory spotřeby nebo měřicí čidla.

„Pokud se vám podaří umístit hlavní domovní rozvaděč do technické místnosti společně se střídačem a bojlerem, máte technicky vyhráno,“ upřesňuje Jaroslav Skořepa.

  • Skladování energie: Je dobré uvážit možnosti akumulace elektřiny pro její využití v době, kdy fotovoltaický systém zrovna elektřinu nevyrábí.

„K tomuto účelu je potřeba boiler nebo akumulační nádrž na teplou vodu. Výhoda této varianty jsou nízké pořizovací náklady. Přes den lze také nabíjet baterii a večer domácnost používá elektřinu z ní, místo aby ji odebírala ze sítě. Toto řešení je tudíž univerzálnější, ale také výrazně dražší. Další variantou je pořízení tepelného čerpadla, které dokáže využít přebytky z fotovoltaiky k přípravě teplé vody, k chlazení i k vytápění. Pro akumulaci tepla a chladu je potřebná dostatečně velká akumulační nádrž,“ radí Jaroslav Skořepa.

  • Chlazení: Pokud je v domácnosti instalována klimatizace nebo tepelné čerpadlo, může být přebytečná elektřina využita k chlazení, což zvyšuje celkovou efektivitu systému.

„Fotovoltaika se v letních měsících ideálně doplňuje s klimatizací nebo tepelným čerpadlem, které umí chladit,“ uvádí Jaroslav Skořepa.

  • Okamžitý výdělek: Před instalací je dobré zjistit si u dodavatele elektřiny možnosti vykupování přebytečné elektřiny nebo využití tzv. virtuální baterie. V obdobích vysoké produkce tak lze dosáhnout okamžité finanční návratnosti za nepoužitou elektřinu.

„Někteří dodavatelé, ne však všichni, vykupují přebytečnou elektřinu. Výkup přebytků bývá k nalezení pod pojmem virtuální baterie,“ dodává Jaroslav Skořepa.

„Efektivní využití fotovoltaického systému závisí nejen na technologických aspektech, ale také na pečlivém plánování a přípravě. S důrazem na detail a správným výběrem partnerů se klient může těšit na efektivní a ekonomicky výhodnou provozní dobu fotovoltaické elektrárny,“ uzavírá Jaroslav Skořepa.