Cime 3 kvartal 2024

Firma používá při rekonstrukci trati u Lysé n.L. unikátní stroj

Lysá nad Labem (Nymbursko) 9. září (ČTK) - Na trati mezi Lysou nad Labem na Nymbursku a Čelákovicemi u Prahy pracuje unikátní sanační stroj z Rakouska. Vlaková souprava renovuje železniční spodek, tedy podloží pod kolejemi. Při této rekonstrukci se využívá především z ekologických důvodů, protože trať prochází chráněným územím, řekl dnes ČTK Jaroslav Bašta, hlavní stavbyvedoucí společnosti Eurovia a ředitel stavby.

Stroj sám zvládne zrenovovat celé podloží kolejí, kolejové lože pročistí, podrtí a smíchá s novou štěrkodrtí pro vytvoření konstrukční vrstvy. Následně doplní štěrk a provede první podbití kolejí. Koleje, pod kterými se renovuje jejich podloží, byly za nové vyměněny již dříve. Stroj je vždy v daném úseku nadzvedne a následně opět položí.

Unikátní stroj PM 200-2R není použitý při opravě trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi poprvé, už v květnu renovoval podloží u vedlejší koleje na zdejší dvoukolejné trati. Na stavbě stroj pracuje od soboty, skončit by měl v pátek večer.

Celá pracovní souprava sestává ze tří částí, kromě samotné části, která renovuje kolejový spodek, se napojují vagony s odtěženým materiálem a nově přivezeným materiálem. Celá souprava měří 1,1 kilometru, pracovní stroj, který podloží renovuje, pak má délku zhruba 200 metrů. Jeho obsluha je složena z rakouských a německých pracovníků, unikátní vlak pracuje 24 hodin denně, obsluha se střídá po dvou směnách.

Maximální rychlost stroje při práci je kolem 50 metrů za hodinu, na trati u Lysé pracuje při rychlosti zhruba 35 metrů za hodinu. Stroj začal pracovat v Lysé nad Labem a míří směrem na Čelákovice. Vlak do středních Čech dorazil ze stavby z Chorvatska.

"Na této stavbě stroj opraví 3,7 kilometru v přímé části mezi stanicí Lysá nad Labem a nově zřízenou odbočkou Káraný," uvedl Bašta. "Celá stavba prochází chráněnou krajinnou oblastí Hrbáčkovy tůně a cennou lokalitou Písčina u Byšiček, kde bylo nutno a bylo to podmínkou, aby nebyla stavba obsluhována z boku. To znamená, aby stroje nenajížděly a nevyjížděly přes příkopy do lesa, proto byla zvolena technologie, kdy bude práce prováděna pouze v ose," řekl Bašta.

Vytěžené kolejové lože, které již není možné pod koleje znovu použít, se odváží do Čelákovic k mostu přes Labe, kde se využívá k rozšíření železničního náspu. Buduje se zde totiž provizorní železniční most, aby se mohl starý most zbourat a postavit nový.

Modernizace trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi byla zahájena loni na podzim, náklady činí 1,8 miliardy korun. Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Současně se zvýší rychlost až na 140 kilometrů za hodinu. Stavba by měla být hotová v lednu 2022.