Cime 3 kvartal 2024

Firma Cemex musí doplnit dokumentaci EIA pro pokračování těžby vápence

Prachovice (Chrudimsko) 27. června (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí vrátilo společnosti Cemex Czech Republic k dopracování dokumentaci vlivů na životní prostředí (EIA) u záměru pokračování těžby vápence v Prachovicích. Některé instituce požadují doplnění dalších informací, vyplývá z informací na úřední desce Pardubického kraje. Roční množství vytěžené horniny by se zvýšilo ze současných 1,2 milionu tun na 1,7 milionu tun, firma má v lokalitě i svou cementárnu.

Například Česká inspekce životního prostředí žádá k záměru Cemexu doplnění posudku, zda dojde k ohrožení i zbývajících částí lesních porostů nebo k předčasnému dotěžení cenných lesních porostů, které stabilizují celý okolní ekosystém. Nejsou podle ní také vyřešeny otázky nově otevřených porostních stěn nebo fragmentace lesů či jejich obnovy po záborech. Některé lesní pozemky jsou již zjevně poškozené. Inspekce rovněž nesouhlasí s prosvětlením stabilních lesních porostů pod zákonnou mez stanovenou lesním zákonem.

Pokračování těžby odmítá ekologická organizace Arnika. "Cementárna Cemex je závislá na kvalitě suroviny z posuzovaného lomu. V důsledku jeho snižující se kvality s dalšími etážemi a také nárůstu emisí celkového organického uhláku nedává smysl, v těžbě pokračovat. Další pokračování těžby ovlivní podzemní i povrchové vody v okolí lomu, přičemž ty podléhají evropské rámcové směrnici o vodách," uvedla Arnika v připomínkách k dokumentaci EIA.

Výhrady vyjádřila i senátorka Miluše Horská a Spolek Herout Heřmanův Městec. Ten požaduje doplnit na základě vytěsňovacího testu údaje, jaké emise celkového organického uhlíku a karcinogenního benzenu bude způsobovat použití suroviny dalších etáží při výrobě cementového slinku pro množství minimálně 1400 tun zpracovávané suroviny. Chce také zamítnout těžbu vápence, který obsahuje takové množství nebezpečných těkavých organických látek, jež by mělo za následek emise těchto sloučenin větší než 20 miligramů na normativní metr krychlový.

Proti záměru se staví i obec Liboměřice, podle níž firma chce s ohledem na projektovanou kapacitu výroby cementového slinku uvedenou v platném integrovaném povolení "protiprávně legalizovat" používání suroviny, která na základě obsahu těkavých organických látek v surovině nesplňuje požadavky dané právními předpisy pro výrobu cementového slinku.

Podle dokumentace pro EIA chce Cemex těžit uvnitř současného dobývacího prostoru, jehož plocha činí 111,2 hektaru. S plochou těžby včetně výsypky se počítá na 84,88 hektaru. Proti současnému povolenému stavu se tak nerozšíří. V budoucnu se má počet těžebních etáží zvýšit o další tři na celkových devět a lom se prohloubí o 42 metrů. Celkové zásoby k vytěžení jsou vypočteny na 35,7 milionu tun, takže by měly stačit ještě na 19 let. Po ukončení těžby vznikne podle plánu sanace v lokalitě jezero o ploše přibližně 70 hektarů. Na konečnou úroveň voda v lomu vystoupá za deset až 15 let. Kolem vodní plochy bude vysázena zeleň a vznikne travnaté prostranství, část bude ponechána divoké přírodě. Jezero bude mít mělké příbřežní pásmo a v plánu jsou i tůňky pro rozmnožování obojživelníků.

V Prachovicích se nachází jeden z největších vápencových lomů v České republice. V roce 2015 jej spolu s cementárnou převzal od švýcarské firmy Holcim mexický výrobce stavebnin Cemex.