husqvarna

Firma Cemex doplnila dokumentaci EIA pro další těžbu vápence v Prachovicich

Prachovice (Chrudimsko) 13. října (ČTK) - Společnost Cemex Czech Republic, která v Prachovicích na Chrudimsku vyrábí cement a vápno, doplnila dokumentaci vlivů na životní prostředí (EIA) pro záměr pokračování těžby vápence v lokalitě. Ministerstvo životního prostředí ji firmě vrátilo k dopracování, některé instituce požadovaly doplnění dalších informací. Plánované roční množství vytěžené horniny se nezmění, zvýšit se má ze současných 1,2 milionu tun na 1,7 milionu tun, zjistila ČTK z Informačního systému EIA. 

Česká inspekce životního prostředí například požadovala doplnit posudek, zda záměr ohrozí i zbývající části lesních porostů nebo zda hrozí předčasné dotěžení cenných lesních porostů, které stabilizují celý okolní ekosystém. Podle přiloženého vyhodnocení lze provést opatření, která by případným negativním vlivům zabránila.

Pokračování těžby odmítá ekologická organizace Arnika. Podle ní je cementárna závislá na kvalitě suroviny z posuzovaného lomu, v důsledku jeho klesající kvality s dalšími etážemi a také nárůstu emisí celkového organického uhlíku nedává smysl v těžbě pokračovat. Uvedla také, že pokračování těžby ovlivní podzemní i povrchové vody v okolí lomu. Společnost Cemex nově doplnila rozptylovou studii hodnotící emise z lomu, má také z jiného řízení uloženo technické nebo organizační opatření k nápravě. Do dokumentace byla zařazena rovněž pachová studie. V jejím závěru je uvedeno, že nebyla nalezena přímá závislost mezi koncentrací celkového organického uhlíku a výsledným zápachem, a že ne všechny stížnosti byly způsobeny provozem cementárny, ale že šlo o lokální zdroje v okolí obcí.V minulosti si totiž lidé z blízkých ale i vzdálenějších obcí stěžovali na zápach, Česká inspekce životního prostředí však nenaměřila kolem cementárny nadměrné hodnoty intenzity pachu. Firma nově doložila i hydrogeologický posudek.

Na zápach a růst emisí celkového organického uhlíku upozorňovala v připomínkách také senátorka Miluše Horská a Spolek Herout Heřmanův Městec. Ze stejných důvodů se proti záměru staví i obec Liboměřice, podle níž firma chce s ohledem na projektovanou kapacitu výroby cementového slinku uvedenou v platném integrovaném povolení "protiprávně legalizovat" používání suroviny, která na základě obsahu těkavých organických látek v surovině nesplňuje požadavky dané právními předpisy pro výrobu cementového slinku.

Podle dokumentace pro EIA chce Cemex těžit uvnitř současného dobývacího prostoru, jehož plocha činí 111,2 hektaru. S plochou těžby včetně výsypky se počítá na 84,88 hektaru. Proti současnému povolenému stavu se tak nerozšíří. V budoucnu se má počet těžebních etáží zvýšit o další tři na celkových devět a lom se prohloubí o 42 metrů. Celkové zásoby k vytěžení jsou vypočteny na 35,7 milionu tun, takže by měly stačit ještě na 19 let. Po ukončení těžby vznikne podle plánu sanace v lokalitě jezero o ploše přibližně 70 hektarů. Na konečnou úroveň voda v lomu vystoupá za deset až 15 let. Kolem vodní plochy bude vysázena zeleň a vznikne travnaté prostranství, část bude ponechána divoké přírodě. Jezero bude mít mělké příbřežní pásmo a v plánu jsou i tůňky pro rozmnožování obojživelníků.

V Prachovicích se nachází jeden z největších vápencových lomů v České republice. V roce 2015 jej spolu s cementárnou převzal od švýcarské firmy Holcim mexický výrobce stavebnin Cemex.