Cime 3 kvartal 2024

Firma Cemex chce pokračovat v těžbě vápence v Prachovicích

Prachovice (Chrudimsko) 6. dubna (ČTK) - Společnost Cemex chce pokračovat v těžbě vápence v lomu Prachovice, kde je i její cementárna. Roční množství vytěžené horniny by se mělo zvýšit ze současných 1,2 milionu tun na 1,7 milionu tun. ČTK to zjistila v oznámení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Podle dokumentu se bude těžit uvnitř současného dobývacího prostoru, jehož plocha činí 111,2 hektaru. S plochou těžby včetně výsypky se počítá na 84,88 hektaru, proti současnému povolenému stavu se nerozšíří. V budoucnu se má počet těžebních etáží zvýšit o další tři na celkových devět, lom se prohloubí o 42 metrů. Celkové zásoby k vytěžení jsou vypočteny na 35,7 milionu tun, stačit by měly ještě na 19 let.

"Důvodem pro umístění záměru je existence roztěženého ložiska v dané lokalitě a dosud nevytěžených zásob těžené suroviny, které hodlá oznamovatel v souladu s ustanovením horního zákona hospodárně dotěžit," stojí v oznámení.

V prostoru lomu stojí objekt bývalé drtírny písku, vodojem a betonárna. Dlouhodobě nejsou využívány k těžbě a ani úpravě suroviny a firma počítá s jejich demolicí před vytěžením zásob během osmi až deseti let. Stojí totiž na dalších zásobách vápence, které se budou dobývat v závěru těžby na ložisku.

Po ukončení těžby vznikne podle plánu sanace v lokalitě jezero o ploše přibližně 70 hektarů. Na konečnou úroveň voda v lomu vystoupá za deset až 15 let. Kolem vodní plochy bude vysázena zeleň a vznikne travnaté prostranství, část bude ponechána divoké přírodě. Jezero bude mít mělké příbřežní pásmo, v plánu jsou i tůňky pro rozmnožování obojživelníků.

V Prachovicích se nachází jeden z největších vápencových lomů v České republice. V roce 2015 jej spolu s cementárnou převzal od švýcarské firmy Holcim mexický výrobce stavebnin Cemex.