Cime 2 kvartál 2024

Výstavba bytů v ČR bude růst, v Praze by mohla atakovat rekordní hodnoty, rizikem je ale chybějící legislativa

Výstavba bytů v České republice poroste v letošním roce o 3,7 % a v příštím roce o 3,3 %. Poptávka po nových bytech se bude vyvíjet obdobně. Největší nárůst se očekává v Praze. Problémem, který by ale mohl výstavbu nových bytů výrazně přibrzdit, je problematická, nebo úplně chybějící legislativa, a také její nejistý další vývoj. Neplatné pražské stavební předpisy a novela zákona EIA zpomalí podle ředitelů developerských firem přípravu budoucích projektů. Navíc, podle většiny developerských firem, úřady neúměrně protahují schvalovací procesy pro realizaci nových záměrů. Vyplývá to z nejnovější Studie developerských společností Q1/2015 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

 

Nejnovější výzkum realizovaný s řediteli rezidenčních developerských firem ukazuje, že tento sektor poroste i v roce 2015 a 2016. V rámci celé České republiky predikují ředitelé developerských firem růst nabídky nových bytů o 3,7 procenta, poptávka po nových bytech by měla růst obdobně, a to o 3,6 procenta. „Největší část trhu s novými byty v ČR tvoří Praha – až 60 % nových bytů se prodá v Praze. Zde by měla nabídka růst nejrychleji, a to až o 6,8 procenta. Z pohledu prodejů hovoří nejodvážnější odhady o rekordním prodeji až 6000 prodaných nových bytů v Praze v letošním roce,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Tento trend potvrzuje i Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice: „Růst poptávky po rezidenční výstavbě je tažen především nízkými úrokovými sazbami a optimističtějším očekáváním kupujících. Roste také podíl poptávky po rezidenčních nemovitostech jako formě investice a uložení prostředků. Tato část poptávky tvoří okolo 25 procent.“ Růstový vývoj očekává i Boris Zupančič, Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting: „Rok 2015 bude i nadále rokem růstu na rezidenčním trhu, jenž nabírá pozitivní obrátky. Peníze jsou levné a obecné makroekonomické ukazatele jsou mírně optimistické, soukromí investoři se cítí sebevědomější v investování na delší časové období.“ Růst, včetně segmentu levných bytů, předpokládá i Rafael Moreno, generální ředitel společnosti Průmstav: „Očekáváme růst, a to zejména v nižších cenových hladinách. Nízké úrokové sazby hypoték a chuť drobných investorů investovat do nájemního bydlení zajistí v roce 2015 a 2016 zajímavý růst, zejména v lokalitách velkých aglomerací jako je Praha a Brno. Ti developeři, kteří budou mít v tomto segmentu co nabídnout, budou vítězi.“ Další pozitivní vývoj trhu s byty predikuje i Radim Sayed, obchodní ředitel CRESTYL real estate, s.r.o.: „Přepokládáme i nadále mírný růst poptávky po vlastním bydlení. Důvodem je především kombinace nízkých úrokových sazeb a příznivých cen bytů.“

 

Hlavním rizikem, které by mohlo tento pozitivní vývoj ovlivnit, je podle ředitelů developerských společností problematická legislativa, a to jak ta aktuálně účinná, tak i zejména chybějící legislativní předpisy. Osm z deseti developerských společností věnujících se rezidenční výstavbě uvádí, že aktuální neplatnost pražských stavebních přepisů jim působí značné komplikace a povede ke zpomalení přípravy pro novou výstavbu. „Podle mne budou nejméně dva roky v Praze platit pro výstavbu takové technické předpisy, které platí pro celou ČR. Novelu PSP se dříve projednat nepodaří. A problém je v tom, že pražské stavební úřady jsou zvyklé povolovat stavby podle speciální vyhlášky pro Prahu. Ale ta teď neplatí, takže platné celorepublikové předpisy nyní neumí povolovat stavby v záplavovém území, v památkové zóně, neznají posuzování dopravy v klidových zónách, v lokalitách obsluhovaných metrem a další. V kombinaci s přijatou novelou zákona o EIA a oddalováním projednání novely stavebního zákona to může být smrtící koktejl pro další pokračování investiční výstavby v Praze. A na tento proces je navázáno spoustu pracovních míst, a hlavně rozvoj celého regionu Prahy,“ vysvětluje Marcel Soural předseda představenstva Trigema. To potvrzuje i Tomáš Pardubický, generální ředitel FINEP CZ, a. s.: „Zmatky kolem PSP vytváří nejistotu ohledně plánování projektů. Nově připravované projekty může taková nejasnost výrazně zbrzdit.“ Stejně tak to vidí Vladimír Dvořák, ředitel a jednatel společnosti YIT Stavo, s.r.o.: „Neplatnost pražských stavebních předpisů se v každém případě projeví negativně na rozvoji developerského trhu.“ Podobně to vnímá i Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti CENTRAL GROUP: „Nejasná budoucnost Pražských stavebních předpisů je pro fungování trhu zcela destruktivní.“

 

Tyto změny by navíc mohly mít i zcela konkrétní dopad na růst cen bytů, shodují se developeři. „Jednoznačně dojde ke zpoždění některých projektů, a tím pádem k jejich prodražení z důvodu financování a nutnosti jejich úpravy – většinou se rozdíly mezi předpisy týkají už hotového řešení projektů, takže změnou předpisů ze dne na den se vracejí více či méně na začátek. V konečném důsledku se to promítne ve vyšší ceně bytů,“ objasňuje Jan Ludvík, generální ředitel společnosti Karlín Group. S ním souhlasí i Václav Černý, sales manager z Passerinvest Group: „Chybějící PSP negativně ovlivní činnost developerů a způsobí jim milionové ztráty, protože budou muset opět upravovat dokumentace ke svým projektům. Právní jistota není v tomto směru žádná, developeři potřebují pro svoji práci, která je z časového hlediska dlouhodobá, jasná pravidla a předvídatelnost.“ Stejně to vidí i Jiří Procházka, generální ředitel Metrostav Development: „Nejasnosti kolem Pražských stavebních předpisů negativně ovlivní všechny připravované projekty. Prodlouží, zkomplikují a v konečném důsledku významně zvýší náklady na výstavbu nových bytů.“

 

Komplikací při přípravě bytových domů mají ale společnosti více. Devadesát procent ředitelů developerských firem předpokládá, že další zpomalení bude způsobeno novelou zákona EIA, který posuzuje vliv na životní prostředí (Environmental Impact Assessment). S touto novelou se budou moci jednotlivci či organizace odvolávat proti stavbám do nekonečna. Námitky proti realizaci nových projektů jsou přitom pro developery noční můrou. Na některé projekty se firmy snaží získat stavební povolení celé roky, někdy tato doba přesáhne i deset let. Navíc, podle téměř šesti z deseti (57 %) ředitelů developerských společností, je naprostá většina námitek pouze účelová. Pouze jedna ze tří společností uvádí, že námitky odpůrců mají alespoň někdy reálné opodstatnění. „Jelikož firmám nabízíme pomoc už při přípravě projektů (architektonický návrh, design i technická příprava), víme, že schvalovací procesy v Česku jsou oproti jiným zemím neúměrně dlouhé už nyní, novela zákona EIA a neplatnost pražských stavebních předpisů to může ještě zhoršit,“ komentuje současný stav Branislav Bačo, Business Manager, Ruukki CZ, SK.  To, že se úřady musí zabývat námitkami osob, které bydlí až na druhém konci republiky, nebo kteří podají námitku slovy: „Mně se to nelíbí“, je neobvyklé a pro rozvoj naší země řekl bych i nežádoucí,“ potvrzuje Robert Mikeš, marketingový ředitel divize Weber – Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

 

Pokud architektonické a projektové kanceláře najdou mezi často se měnícími zákony způsob, jak připravit projektovou dokumentaci, čeká je další oříšek při jednání s úřady. Tyto úřady podle až 86 procent ředitelů developerských společností ve většině případů neúměrně protahují schvalovací procesy. Pouze 14 procent firem potvrzuje zkušenost, že úřady ve většině případů zákonné lhůty dodržují.