Komatsu potřebuju Bagr

VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY CHTĚJÍ ŘEŠIT SVOU SLOŽITOU EKONOMICKOU SITUACI REORGANIZACÍ

Vítkovické slévárny podaly na sebe insolvenční návrh a navrhují řešení úpadku formou reorganizace, s čímž souhlasí převážná část věřitelů. Insolvenční soud v návaznosti na to zahájil insolvenční řízení. Reorganizační plán, který připravilo vedení ve spolupráci se specializovanými poradci a krizovým manažerem, předpokládá zachování výroby válců. Do dluhů se ostravská společnost dostala v důsledku války na Ukrajině, ale i vlivem dramatického nárůstu cen energií a celkově nepříznivé situace ocelářského průmyslu v Evropě.  

„Přišli jsme o odbyt na Ukrajině a v Rusku, kde jsme měli významné obchodní partnery, a tíží nás drahé energie i slabší poptávka, ale věříme, že firma má stále perspektivu,“ uvedla Petra Štefková, ředitelka společnosti Vítkovické slévárny. „Máme jedinečné know-how, vysoce kvalitní produkty, dobré postavení na trzích a zkušený tým lidí. Chceme si udržet obchodní partnery i zaměstnance,“ doplnil jednatel společnosti Josef Ihnát.

Vedení firmy zvažovalo různé možnosti řešení složité ekonomické situace podniku a došlo k závěru, že nejvyšší uspokojení pro věřitele bude představovat reorganizace. V minulých dnech firma využila ochranný režim v podobě moratoria vyhlášeného soudem 2. listopadu a získala podporu věřitelů pro připravený Reorganizační plán. Pro jeho přijetí hlasovali všichni zajištění věřitelé a potřebná nadpoloviční většina nezajištěných věřitelů podle výše jejich pohledávek. Společnost v insolvenčním návrhu doplněném o návrh na povolení reorganizace uvádí, že eviduje závazky ve výši téměř 732 milionů korun, přičemž největšími věřiteli jsou banky.

„Reorganizační plán je postaven na kombinaci zachování provozu restrukturalizované divize slévárny válců, vstupu investora a rozprodeje majetku divize slévárny odlitků, která již ukončila výrobu. Naším cílem je zachovat výrobní činnost a úspěšně provést ozdravný proces, po kterém se podnik bude moci dále rozvíjet,“ uvedl Ladislav Musil, krizový manažer a jednatel společnosti Vítkovické slévárny.

Vítkovické slévárny patří k nejvýznamnějším slévárenským společnostem a výrobcům válců ve střední a východní Evropě. V návaznosti na provedení provozní restrukturalizace může být podnik perspektivní investiční příležitostí. Vedení firmy jedná se zájemci jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jsou tradičním výrobcem válců pro válcování kovů za tepla, do nedávna také výrobcem tvarových odlitků z ocelí, litin a slitin mědi. Jako jediný český výrobce disponují technologií odstředivého lití válců. Roční výroba se pohybuje kolem 6 000 tun válců. Vítkovické slévárny vznikly v roce 1994 vyčleněním slévárny barevných kovů a později slévárny válců z průmyslového koncernu VÍTKOVICE, a.s. při restrukturalizaci. Firmu vlastní fyzická osoba prostřednictvím společnosti IC TRADE. Vítkovické slévárny zaměstnávaly v posledních letech kolem 300 lidí, aktuálně po ukončení ztrátové výroby odlitků se jejich počet snížil na 180.