husqvarna

Veřejné zakázky stavební v roce 2020

Oznámení o zakázce

V roce 2020 bylo vydáno 1 505 řádných oznámení o zakázce, což je o 1,0 % více než v předchozím roce. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v roce 2020 činila 176,6 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 24,3 %. Meziroční růst hodnoty ovlivnila velká zakázka s hodnotou 10,8 mld. Kč na pražské metro od Dopravního podniku hl. m. Prahy oznámená v lednu 2020. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst hodnoty oznámených zakázek o 3,2 %. Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research s.r.o. k tomuto dodává: „Vidíme, že se vláda snaží naplnit svůj slib a investuje v rámci stavebního sektoru, a to převážně do dopravních staveb. Tento trend by měl ještě nějakou dobu pokračovat, ovšem otázkou zůstává, jaká situace bude v následujících letech.“

Zrušené zakázky z oznámených

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících měsících zrušena a některé z nich mohou být znovu oznámeny jako další zakázka. Ze zakázek, které byly oznámeny v roce 2020, bylo zrušeno 6 %. Rušení oznámených zakázek má vliv také na jejich celkový objem, který do značné míry závisí na velikosti zrušené zakázky. Pokud se zruší velká zakázka, má to větší vliv než zrušení většího počtu zakázek menších. Co se týká předběžného objemu, bylo zatím zrušeno 6 % z celkové hodnoty zakázek oznámených v roce 2020. K dalšímu rušení zakázek bude ještě velmi pravděpodobně docházet, takže poměry se dále budou měnit.

Zadané zakázky z oznámených

Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek, které byly oznámeny v roce 2020, bylo zadáno 51 %. Co se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 32 % z celkového objemu zakázek oznámených v roce 2020. Většina zadávacích řízení však ještě běží a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována.

Shrnutí:

V roce 2020 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 176,6 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 56,9 mld. Kč (tedy 32 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota jich byla 53,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % vyšší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 10,3 mld. Kč (tedy cca 6 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 109,4 mld. Kč (tedy 62 %), které nebyly zatím zadány nebo zrušeny (případně informace, že se tak stalo, nebyla dodána).

Oznámení o zadání zakázky

V roce 2020 bylo zadáno 6 243 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 26,4 % více než v předchozím roce. Hodnota zakázek zadaných v roce 2020 činila 171,9 mld. Kč, což představovalo pokles o 4,6 %. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst hodnoty zadaných zakázek o 7,4 %.