husqvarna

U zaměstnanců přibývá nemocí horních končetin. Riziko zvyšují vibrace z pracovních nástrojů a jednostranné přetěžování svalů

V Česku se výrazně změnila povaha nemocí z povolání. Zatímco před čtyřiceti lety vedly ve statistikách infekční nemoci, aktuálně jsou v čele žebříčku choroby plynoucí z fyzikálních faktorů - nejčastěji jde o přetěžování horních končetin. Následují infekční, kožní a respirační nemoci. Vyplývá to z nejnovějších statistik Státního zdravotního ústavu. Experti na bezpečnost a ochranu zdraví navíc podotýkají, že přístup firem k prevenci nemocí a úrazů má za současného nedostatku lidí na trhu práce citelný vliv na schopnost podniků udržet si či oslovit kvalifikované pracovníky.

Ohrožení jsou pracovníci montážních linek, dříve dojičky a šičky

Nejčastější nemocí z povolání je v Česku syndrom karpálního tunelu plynoucí z přetěžování horních končetin námahou a vibracemi (39 %). „Před čtyřmi dekádami by byla typickým pacientem dojička krav či šička, v dnešní době jsou to například operátoři výroby, pracovníci montážních linek zejména v automobilovém průmyslu, kteří zapojují do práce hlavně horní končetiny a jednostranně přetěžují malé svalové skupiny. Důležitá je technická prevence a odstraňování zdravotních rizik,“ upozorňuje prof. MUDr. Daniela Pelclová z Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK.

Nežádoucí vlivy vibrací při práci s bruskami nebo vrtačkami

O důležitosti prevence je přesvědčený také Lubomír Winkler ze společnosti ARDON SAFETY, která se věnuje poradenství průmyslovým firmám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Když by firmy chtěly zjistit například nežádoucí vlivy vibrací na zaměstnance při práci bruskami, vrtačkami a dalšími nástroji, provádějí se speciální měření podle exaktních předpisů. Výsledkem analýzy jsou pak konkrétní doporučení na úrovni technických změn či použití odpovídajících ochranných prostředků, například anti-vibračních rukavic.“

Zrádná chemická rizika, která nejsou vidět

Druhým nejčastějším problémem jsou infekční, kožní a respirační nemoci, každá s takřka shodným podílem kolem 12 %. „Nejčastější příčinou například kožních chorob je podceňování tak zvaných mírných chemických rizik. Jsou zrádná, protože nepůsobí bolest a nemusí být na první pohled patrná. V budoucnu však mohou přinést následky v podobě trvalých či těžko léčitelných nemocí,“ říká poradce pro průmyslové firmy Lubomír Winkler.

Miliardové ztráty zaměstnavatelů v důsledku nemocí

Ztráty a náklady, které zaměstnavatelům způsobují pracovní úrazy a nemoci z povolání a které jsou hrazené z prostředků zaměstnavatelů, se pohybují ročně kolem 10 miliard korun. V České republice je podle odborníků velký prostor pro zlepšení současného stavu. „Značné finanční úspory může přinést firmám důraz na ochranné pracovní prostředky. Snižují výskyt rizikových faktorů na pracovišti, které ohrožují zdraví zaměstnanců. Zároveň jsou nástrojem, který pomáhá zvyšovat jejich produktivitu a omezovat fluktuaci, což je zvláště důležité v dnešní době, kdy zaměstnavatelé bojují s akutním nedostatkem lidí. Dobře zvládnutý systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pak stává v soukromém sektoru zajímavou konkurenční výhodou,“ uzavírá Lubomír Winkler z ARDON SAFETY.