Komatsu potřebuju bagr

Savills: Objem investic v ČR ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 42 %, trh však stále čeká na návrat větších transakcí

Podle nejnovější zprávy společnosti Savills se celkový objem investic do komerčních nemovitostí v České republice ve druhém čtvrtletí roku 2021 vyšplhal na 426 milionů EUR. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o 42% nárůst a oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku se investiční aktivita zvýšila o 47 %.

Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, říká: “Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme evidovali celkem 14 investičních transakcí, tedy o trochu více než ve druhém čtvrtletí loňského roku, kdy bylo uzavřeno 11 transakcí. Aktivitě na trhu dominoval kancelářský sektor, kde bylo uzavřeno šest transakcí, následovaný průmyslovým a maloobchodním sektorem."

Tuzemští investoři investovali během druhého čtvrtletí 2021 do komerčních nemovitostí v celé zemi 160 milionů EUR a získali devět ze 14 nemovitostí, tři v Praze a šest na regionálních trzích. Přeshraniční investice přesáhly 266 milionů EUR, což je o 77 % více než v předchozím čtvrtletí, a tvořily 62 % celkového investičního objemu za druhé čtvrtletí 2021. Praha byla pro zahraniční investory nakupující komerční nemovitosti opět první volbou, kdy 90 % zahraničního kapitálu za druhé čtvrtletí bylo investováno v hlavním městě, zatímco v prvním čtvrtletí 2021 to bylo 51 %.

Průměrná velikost transakce dosáhla 30,5 milionu EUR, což je stále 10 milionů EUR pod čtvrtletním průměrem běžným před pandemií. Trh však stále čeká na návrat větších transakcí, které by přesáhly hodnotu 100 milionů EUR.

Již čtvrté čtvrtletí po sobě, od třetího čtvrtletí 2020, zůstaly výnosy z nejlepších nemovitostí ve všech realitních sektorech beze změny. U nejlepších kancelářských nemovitostí v Praze se, díky nízkému objemu nové výstavby a stabilnímu nájemnému, ustálily na úrovni 4,10 %. Výnosy ze vhodně umístěných a dobře pronajatých moderních průmyslových prostor se pohybují kolem 4,25 %. V segmentu prvotřídních nákupních center chybí na trhu relevantní transakce, nicméně odhad výnosů u nejúspěšnějších projektů v Praze by se stále pohyboval kolem 5,75 %.

Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství spol. Savills ČR a SR, komentuje budoucí vývoj na trhu: „Investiční trh v České republice se pomalu zotavuje, ve srovnání s dobou před pandemií* je však aktivita stále nižší. Český průmyslový trh zůstává mimořádně silný. Extrémně nízká míra neobsazenosti v kombinaci se strukturou trhu, na němž developeři zpravidla staví a neprodávají, by mohla v nadcházející krátkodobé až střednědobé budoucnosti vést k poklesu výnosů. Investoři nadále projevují velký zájem o kancelářský sektor, ale téma "nedostatku produktů" pokračuje a příležitostí je relativně málo. Na druhou stranu investoři vstupují na rezidenční trh. Na trhu byly uzavřeny různé transakce, z nichž většina se týkala ‘forwardových‘ struktur, kdy se investoři zavázali k akvizici projektů ještě před zahájením výstavby nebo v jejím průběhu. Rezidenční výnosy jsou v současnosti nejníže ze všech realitních sektorů a nebylo by velkým překvapením, pokud by ještě klesly."