Cime 3 kvartal 2024

Savills: Aktivita nájemců českého průmyslového trhu na vrcholu, Praha fakticky bez volných prostor

Podle nejnovější zprávy společnosti Savills byl rok 2021 pro český průmyslový trh z hlediska aktivity nájemců historicky nejlepším obdobím a to i přes nízký objem dokončené výstavby a extrémně nízkou míru neobsazenosti. Hrubá realizovaná poptávka dosáhla 2,32 milionu m2 a byla o 53 % vyšší než předchozí rekord z roku 2020, který představoval 1,55 milionu m2. Roční čistá poptávka bez renegociací dosáhla 1,48 milionu m2 a o 46 % překonala předchozí rekord z roku 2017, který činil 1,01 milionu m2.

Celková plocha moderních průmyslových prostor v ČR určených k pronájmu dosáhla 9,7 milionů m2 a zahrnovala 162 průmyslových parků nebo samostatných budov. Z toho 551 100 m2 bylo na trh dodáno během roku 2021, přičemž se jednalo o nejnižší roční objem dokončené výstavby od roku 2014. Bez výraznějšího posunu v posledních letech se 34 % celkových průmyslových prostor nachází v Praze, převážně v okolí vnějšího Pražského okruhu. Druhým nejrozvinutějším dílčím trhem je Plzeňský kraj, na který připadá 15 % všech prostor v ČR, a na třetím místě stojí Jihomoravský kraj s podílem 12 %.

Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, říká: „Vzhledem k rekordnímu objemu rozestavěných prostor v celé zemi, který přesahuje 1,11 milionu m2, bude v roce 2022 plocha dokončené výstavby výrazně vyšší. Na konci roku 2021 probíhala výstavba v 50 průmyslových parcích ve 13 krajích, přičemž většina těchto ploch se nachází v Moravskoslezském kraji (24 %), Olomouckém kraji (22 %) a Středočeském kraji (15 %). Na pražském trhu, který je již velmi rozvinutý a zůstává omezen nedostatkem pozemků, probíhala výstavba pouhých 60 600 m2. Objem prostor stavěných spekulativně činil 311 300 m2 a největší podíl se opět nacházel v Moravskoslezském kraji.“

Na konci roku 2021 klesla míra neobsazenosti v ČR na nové historické minimum 1,4 %, od začátku roku 2021 se snížila o 194 bazických bodů (bps). Regionální členění ukázalo, že 13 regionů ze 14 vykázalo v prosinci 2021 neobsazenost nižší než 3 %, přičemž v deseti z nich byl podíl neobsazených a postavených prostor dokonce nulový nebo nižší než 1 %. Praha je při neobsazenosti na úrovni 0,9 % fakticky bez volných prostor a zároveň má jen omezené možnosti pro další výstavbu, čistá roční poptávka v hlavním městě tak činila pouze 193 700 m2, což bylo nejméně od roku 2012.

S tím jak se společnosti snaží udržet krok s úrovní spotřeby, zůstává poptávka po pronájmu prostor pro výrobu, skladování a distribuci zboží vysoká. Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla hrubá realizovaná poptávka v ČR celkem 609 800 m2, což byla druhá nejvyšší hodnota v historii trhu a zároveň 14% nárůst oproti předchozímu kvartálu i meziročně. Renegociace nájemních smluv představovaly 31 %.

Stejně tak i čistá poptávka zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí druhý nejlepší výsledek v historii českého průmyslového trhu a  podepsány byly nájemní závazky na celkovou plochu 419 300 m2. Podíl předpronájmů zůstal vysoký a ve čtvrtém čtvrtletí tvořil 60 % čisté realizované poptávky. Čisté poptávce dominovaly transakce s rozlohou do 10 000 m2, které představovaly 85 % počtu transakcí uzavřených ve čtvrtém čtvrtletí.

Chris LaRue, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, Savills ČR a SR, dodává: „Průmyslový trh v České republice se nadále potýká se silnou poptávkou a omezenou nabídkou, což pro nájemce představuje nelehké prostředí, jak z hlediska dostupnosti, tak z hlediska nákladů. Rostoucí ceny paliva, energií a stavebních prací, spolu s nedostatkem pracovních sil, jsou dalšími faktory, kterým musí uživatelé průmyslových prostor čelit. Výrobní, logistické a stavební odvětví navíc koncem února zasáhla invaze Ruska na Ukrajinu, která stále probíhá. Dochází nejen k odlivu pracovníků, kteří se vracejí na Ukrajinu, aby bránili svou zemi, ale zároveň u některých firem dochází k přerušení obchodní činnosti i dodavatelských řetězců. Mnoho nájemců průmyslových prostor v České republice má totiž své klienty a dodavatele na Ukrajině. Současně se společnosti stahují z Ruska, v některých případech i z Běloruska, a výhledově je možné předpokládat i odliv firem z Číny. Na druhé straně mohou český pracovní trh doplnit ženy přicházející z Ukrajiny.“

-Konec-

O společnosti Savills:

Savills CZ s. r. o. je součástí globální společnosti Savills plc poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí zalistovaná na akciové burze London Stock Exchange. Týmy Savills působí ve více než 600 vlastních i partnerských kancelářích. Společnost zaměstnává přes 39 000 profesionálů ve více než 70 státech na území Severní i Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Pacifiku, Afriky i Blízkého východu, kde nabízí široké spektrum specializovaných poradenských služeb a služeb v oblasti managementu a investic klientům z celého světa.

V České republice je společnost Savills aktivní od roku 2017. Přes 60 expertů její pražské kanceláře klientům nabízí odborné služby od investičního poradenství, oceňování, agendy pronájmů a správy nemovitostí přes konzultace v oblasti výstavby a plánování projektů až po průzkum trhu v sedmi hlavních sektorech: průmysl a logistika, kanceláře, maloobchod, volný čas, hotely, rezidenční bydlení a ubytování pro studenty.

Pro více informací o společnosti navštivte stránku savills.com. Novinky z české kanceláře Savills najdete na savills.cz, anebo lokálním LinkedIn profilu (@Savills Czech Republic).