Cime 3 kvartal 2024

PROJEKTANTI LETOS OČEKÁVAJÍ RŮST TRHU PROJEKTOVÝCH PRACÍ O 3,5 %

Praha 6. 5. 2022 - Projektanti očekávají růst trhu projektových prací ve výši 3,5 %. Projektanti projektující pozemní stavby očekávají vyšší růst trhu. V současné chvíli mají projektové společnosti využity kapacity na 95%. Tržby projektovým společnostem porostou o 4,9 %. Tržby porostou více v pozemní projekci. Téměř polovina dotázaných neočekává změnu ziskovosti svých zakázek. Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. Vyplývá to ze Studie projektových společností H1/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. 

Pro letošní rok očekávají projektové společnosti vývoj trhu projektových prací ve výši 3,5 %. Pro rok 2023 počítají projektové společnosti s dalším růstem trhu, a to ve výši 2,9 %. „Ve veřejném sektoru očekávám mírný růst, vzhledem ke slibovaným rozpočtům největších investorských organizací (ŘSD, SŽ) na přípravu staveb. Zároveň však očekávám větší pokles v soukromém sektoru, kde se musí projevit očekávání ekonomické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině.“ komentuje možné scénáře vývoje Lukáš Hruboň, MBA, obchodní ředitel společnosti VALBEK-EU, a.s.

Projektanti projektující převážně pozemní stavby očekávají v roce 2022 růst trhu o 3,8 % a v roce 2023 o dalších 3,4 %. Proti tomu projektanti projektující převážně inženýrské stavby očekávají růst trhu o 3,1 % v letošním roce a také o dalších 2,0 % v roce následujícím. „V roce 2022 očekáváme spíše stagnaci nebo již mírný pokles na projekčním trhu pozemních a dopravních staveb. Pokles očekáváme především v segmentu přípravy oprav a údržby, v segmentu investic očekáváme spíše stagnaci.“ uvádí Leoš Jelínek, předseda představenstva společnosti PRODIN a.s.

V prvním pololetí roku 2022 jsou kapacity projektových společností vytíženy na 95 %. V následujícím půlroce očekávají projektové společnosti stejné vytížení svých kapacit, a to až na 95 %.

V letošním roce očekávají projektové společnosti růst svých tržeb až o 4,9 %. V roce 2023 očekávají projektové společnosti další růst svých tržeb, a to až o 4,1 %.

Vyšší růst tržeb očekávají společnosti věnující se projekci pozemních staveb, a sice o 5,1 % v letošním roce a o dalších 5,2 % v roce 2023. Společnosti zabývající se především projekcí inženýrských staveb očekávají v letošním roce růst svých tržeb o 4,4 % a v roce následujícím o další 2,1 %. „Vzhledem k situaci na trhu je pravděpodobné, že ekonomický růst je ohrožen a míříme spíše do recese. Všude přítomná inflace a s ní spojené zpřísnění podmínek financování ze strany ČNB je a bude limitující pro řadu soukromých investorů. Výhledově to může zasáhnout i strukturu projektových prací s větším fokusem na bytovou a developerskou výstavbu. Projekty se chystají ale průběžně, i na několik let dopředu. Celkově v tomto roce předpokládám stabilitu poptávky po projektových pracích, a to jak v rezidentní, tak nerezidentní výstavbě. Převis poptávky po bydlení i s určitou odloženou setrvačností by měl zajistit dostatečnou vytíženost projekčních kanceláří.“ vysvětluje možné dopady situace Peter Markovič, CEO společností Xella CZ, s.r.o., a Xella Slovensko, spol. s r.o.

Téměř polovina dotázaných neplánuje změnu ziskovosti (marží) u svých zakázek v letošním roce (47 %). Nárůst marží plánuje 29 % dotázaných společností, a naopak pokles ziskovosti má v plánu 24 % dotázaných společností.

Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to pro 57 % dotázaných společností stejně dlouhá doba. Pro 32% dotázaných se naopak jedná o nárůst této doby a pro 11 % projektových společností se jedná o pokles této doby.

STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ H1/2022 BUDE ZVEŘEJNĚNA NA:

www.ceec.eu