husqvarna

Objem vyhlášených veřejných investic na stavební práce zaznamenal v lednu 2018 dvojnásobný nárůst


V průběhu ledna 2018 bylo vyhlášeno celkem 139 stavebních výběrových řízení v hodnotě 7,9 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje nárůst objemu investic o 110,6 procenta. Počet ukončených a zadaných soutěží sice v prvním měsíci zaznamenal více než poloviční pokles počtu, avšak z hlediska objemu jde naopak o pětinový nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci ledna 2018.

V prvním měsíci letošního roku bylo veřejnými investory vyhlášeno 139 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné hodnotě 7,9 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období předchozího roku jde jednak o více než pětinový (21,9 procenta) nárůst počtu oznámených soutěží, a zároveň se jedná o více než dvojnásobný (110,6 procenta) nárůst objemu vypsaných stavebních investic. Největší výběrové řízení měsíce ledna v hodnotě 560 milionů korun vyhlásil Ústecký kraj na novou pozemní komunikaci u města Chomutova. „Ukazuje se, že objem zadávání veřejných zakázek na stavební práce má pozitivní trend. S příchodem nového zákona o zadávání veřejných zakázek dochází k posílení důrazu na kvalitu a zadávací proces je výrazně pružnější. Zejména ve stavebnictví je pro starostky a starosty důležitá kvalita a flexibilita,“ říká Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR.

V lednu roku 2018 bylo konkrétním dodavatelům zadáno celkem 301 stavebních zakázek v souhrnné hodnotě 14,8 miliardy korun, což meziročně představuje více než poloviční (58,7 procenta) pokles počtu. Z hlediska objemu investic se však naopak jedná o navýšení o 22,9 procenta. Vývoj hodnoty byl ovlivněn několika významnými zakázkami z ledna 2018, a to především zakázkou ŘSD R49 4901 Hulín – Fryšták. Byla zahájena v září 2008, v červenci 2010 rozhodnutím ministerstva dopravy zastavena, nyní je ve fázi konzervace a předpoklad zahájení stavby se tak přesouvá na podzim 2018. Meziroční srovnání je pak významně ovlivněno vysokou úrovní začátku roku 2016, kdy byly masivně zadávány zakázky oznámené před změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., INFRAM a.s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT a.s., SUDOP GROUP a.s., HBH Projekt spol. s r.o., Valbek, spol. s r.o.

Více na www.ceec.eu