Komatsu potřebu bagr

Nová zelená úsporám: za první měsíc vyčerpáno 46 % dotací na rodinné domy

Trend nízkoenergetických a pasivních domů neustále roste. Napomáhá tomu mimo jiné i program Nová zelená úsporám, který rozděluje dotace na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na instalaci solárních termických systémů. Ten byl opět spuštěn v polovině května 2015. Za první měsíc došlo na Státní fond životního prostředí celkem 1 297 žádostí. Díky jednodušším podmínkám se program otevřel širšímu okruhu žadatelů.

 

O programu Nová zelená úsporám

Celkem bude za rok 2015 rozděleno 1,1 miliardy korun, z toho 600 milionů poputuje na rodinné domy a půl miliardy na pražské bytové domy. Zateplením a výměnou oken dochází u stávajících domů k úspoře na nákladech za energie 50 až 70 procent. Zároveň se zvyšuje hodnota nemovitosti na realitním trhu. „Po prvním měsíci evidujeme celkem 1 297 žádostí s požadovanou dotací 277 mil. Kč pro rodinné domy a 48 žádostí za zhruba 40 mil. Kč pro bytové domy,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. „Nejvíce žádostí jsme obdrželi hned první den příjmu žádostí, od té doby je příjem kontinuální“, doplňuje. Podle letošních pravidel může výše dotace dosáhnout u  rodinných domů až 50 % výdajů s horním limitem 5 mil. Kč, u bytových domů až 20 % z výdajů s limitem do 10 mil. Kč.

 

Zájem o pasivní bydlení roste

S pomocí programu Nová zelená úsporám se nemusí prodražit ani stavba nového pasivního nebo nízkoenergetického domu. Náklady jsou totiž porovnatelné se stavbou domu typového. I v případě vyšší počáteční investice se náklady v několika prvních letech provozu domu vrátí v podobě nízkých poplatků. „V posledních letech zaznamenáváme zvyšující se zájem poučené laické veřejnosti o stavbu pasivních domů. Právě Nová zelená úsporám bude jedním z hlavních témat veletrhu FOR PASIV 2016. Návštěvníci se budou na místě moci poradit s majiteli nízkoenergetických a pasivních domů, kteří se podělí o zkušenosti a nastíní možná úskalí stavby,“ říká Martin Přívětivý, ředitel veletrhu FOR PASIV.

 

10 % všech novostaveb je pasivních

„V uplynulém roce bylo v České republice připraveno zhruba 1 000 projektových dokumentací pro pasivní domy a domy velmi blízké pasivním, což je téměř 10 % všech novostaveb. Většina z nich (80 %) byla podpořena přes program Nová zelená úsporám,“ komentuje zvyšující se zájem o pasivní bydlení Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu. Při využití dotace Nový zelená úsporám se v porovnání s cenou běžného typového domu prakticky jakékoliv vícenáklady na pasivní dům stírají. Při započtení provozních nákladů a nákladů na údržbu pasivního domu vychází dokonce výhodněji než běžná výstavba.

 

Příjem žádostí potrvá až do 31. října 2015, nebo dokud se nevyčerpají přidělené dotace do programu. Žádost mohou zájemci podávat elektronicky na www.novazelenausporam.cz. Na webu si může také každý spočítat předpokládanou výši dotace.