Komatsu potřebu bagr

Memorandum o spolupráci na datovém standardu staveb pomůže při zavedení BIM podle 75 % stavebních firem

Navázání spolupráce MPO a dalších organizací na datovém standardu staveb pomůže při zavádění BIM podle 75 % dotázaných.
I přesto se ale 59 % dotázaných domnívá, že BIM bude zaveden později než v roce 2022. Téměř všichni dotázaní by
uvítali, kdyby mohli sledovat průběh svých správních řízení na DOSS a stavebních úřadech online (94 %). Vyplývá to z Kvartální
analýzy českého stavebnictví
Q4/2020 zpracované analitickou společností CEEC Research

V srpnu letošního roku podepsalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR memorandum o spolupráci na datovém
standardu staveb s ČKAIT, ČKA a ČAS. Podle 21 % dotázaných
tato spolupráce pomůže urychlit digitalizaci stavebnictví
a zavedení BIM do praxe, více jak polovina dotázaných se
ale domnívá, že tato spolupráce pomůže pouze částečně
(54 %). Čtvrtina dotázaných je názoru, že spolupráce výše
uvedených organizací při zavádění BIM nepomůže vůbec
(25 %). Jako zásadní tuto spolupráci pro BIM vnímá Pavel
Med, generální ředitel společnosti Baumit spol. s.r.o.: „Považuji
to za zcela zásadní krok pro efektivní zavedení a používání
BIM v praxi. Definování datových šablon poskytne všem
zúčastněným subjektům základní garanci, že prostředky
vynaložené na vývoj interních standardů nebudou zmařeny.
Jako jedni z prvních výrobců stavebních materiálů v Česku
jsme již v roce 2016 pro naše výrobky a systémová řešení
zpracovali produktové knihovny včetně souvisejících výpočtových
programů. Tehdy nám definice požadovaného cílového
datového standardu velmi chyběla.“

Téměř tři čtvrtiny dotázaných vnímají tuto spolupráci jako
užitečný krok ze strany MPO (71 %). I přesto se ale tři pětiny
dotázaných domnívají, že BIM nebude zaveden do roku
2022, ale později (59 %). Pouze 7 % se domnívá, že spolupráce
urychlí zavedení BIM, který podle nich začne platit v roce 2022 zbylých 34 % se domnívá, že tato spolupráce zavedení
BIM nepomůže vůbec.

Podle 45 % dotázaných stavebních společností by digitalizace
veřejné správy jako celku mohla přinést pozitivní
změnu ve způsobu opatření proti epidemii. Dalších 46 %
se domnívá, že by tento krok pomohl při epidemii pouze
částečně. Tento názor nesdílí pouze desetina dotázaných
(9 %). Téměř všichni dotázaní by uvítali, kdyby měli možnost
sledovat online průběh svých správních řízení na
dotčených orgánech státní správy a na stavebních úřadech
(94 %), pouze 6 % by takovou možnost nevyužilo. Zároveň
by příští rok měla začít fungovat hromadná podatelna, která
zajistí vyjádření vlastníků technické infrastruktury elektronicky. Podle téměř poloviny dotázaných toto opatření zjednoduší investorům práci (48%), podle 45% dojde ke zjednodušení pouze zčásti. Přínos v tomto ohledu nevidí 7% dotázaných.

Kvartální analíza českého stavebnictví Q4/2020 bude zveřejněna na :

www.ceec.eu