Komatsu potřebu bagr

Lekvi Development: Výstavba retail parků má zajímavý potenciál zejména v zemích jihovýchodní Evropy

Podle výsledků aktuální analýzy GfK, kterou si společnost Lekvi Development nechala vypracovat, vyplývá, že investice do retail parků se vyplatí realizovat především na dynamicky se rozvíjejících trzích zemí střední a východní Evropy, kde je retailový trh méně dimenzovaný než v z hlediska retailu více nasycených západních zemích.  Podle dané analýzy mají vysoký potenciál zejména Bulharsko a Rumunsko, v některých lokalitách také další země, např. Maďarsko. Studii si společnost Lekvi Development nechala vypracovat pro lepší orientaci na zahraničních trzích, kam hodlá v blízké době expandovat.

Společnost Lekvi Development, která se zaměřuje na výstavbu a provoz retailových parků v České republice a na Slovensku, plánuje rozšířit svou činnost i na další zahraniční trhy. Za tímto účelem si nechala od společnost GfK zpracovat podrobnou analýzu tržního prostředí. Ta měla za cíl odhalit, kde je pro tento typ obchodů největší potenciál.

Počet retailových parků v zemích střední a východní Evropy stále roste. „Retail parky prokázaly za dobu koronavirové pandemie vysokou odolnost vůči dopadům nejrůznějších opatření, zákazníci v nich mohli i přes tato omezení nadále nakupovat zboží pro svou každodenní potřebu. Navíc také snadno přivykli častějším a menším nákupům, díky kterým stráví nakupováním méně času. Po všech stránkách se tak pro investory stávají jednou z nejbezpečnějších formou realitních investic,“ sdělil Andrej Levin, partner ve společnosti Lekvi Development.

Jen za poslední rok se retail parky v České republice rozrostly podle aktuálních čísel společnosti GfK o celkovou plochu 70 000 m2, přičemž například v Polsku dokonce o 170 000 m2. Díky velmi vysoké nasycenosti místních retailových trhů v těchto rozvinutějších zemích prostor pro další retailové investice ubývá, zejména co se týče investic do větších projektů.

Největší potenciál pro rozvoj retail parků mají rozvíjející se trhy

Podle analýzy se investice do výstavby retail parků nejvíce vyplatí v zemích s méně rozvinutými retailovými trhy, jako jsou Bulharsko a Rumunsko. „Takové státy nejsou z hlediska retailových investic ještě tolik nasycené. Protože z hospodářského hlediska patří mezi chudší, kde je nutné počítat s vyššími investičními riziky. Nicméně z důvodu nízkého počtu prodejních ploch zde lze do budoucna očekávat poměrně rozsáhlé možnosti rozvoje retail investic. Na rozdíl od České republiky, kde se orientujeme na menší města, v případě Rumunska a Bulharska půjdeme spíše do měst větší velikosti, rozhodně nad 100.000 obyvatel,“ vysvětluje Andrej Levin, partner ve společnosti Lekvi Development.

Naopak nižší potenciál pro rozvoj retail parků byl identifikován v menších zemích, a to například v Estonsku a Slovinsku. Tyto země disponují poměrně vysokou saturovaností prodejních ploch a malým počtem větších měst, a tudíž i omezenými možnostmi investic.

O analýze

Analýza na téma nejvhodnější země a města pro rozvoj výstavby retail parků v rámci střední a východní Evropy realizovala pro společnost Lekvi Development agentura GfK. Do geomarketingové analýzy bylo zahrnuto osm zemí střední a východní Evropy, které byly jednotlivě hodnoceny dle ukazatelů, jako jsou spotřeba domácností, dynamika nové výstavby, kupní síla obyvatel města, náklady na život ve městě, HDP a mnoho dalších kritérií. Analýza následně stanovila pořadí zemí podle výše potenciálu pro rozvoj výstavby retail parků a dalších typů obchodních projektů.

O skupině Lekvi Development:

Společnost Lekvi Development s.r.o. se zaměřuje na výstavbu retailových parků v České republice a na Slovensku. V současnosti rovněž připravuje expanzi i do dalších zemí střední a východní Evropy. V tomto oboru disponuje špičkovým know how postaveným na analýzách tržního prostředí v lokalitách vytipovaných pro výstavbu menších či středně velkých obchodních center. Při přípravě svých projektů zohledňuje aktuální trendy v nakupování zahrnující například úspory času i dopravních nákladů pro spotřebitele, nebo obecně řečeno celkovou ekonomickou efektivitu prodeje spotřebního zboží a služeb v menších obchodních parcích.

Lekvi Development je součástí realitní, developerské a investiční skupiny Lekvi Group. Ta byla založena v roce 2007, následně si vybudovala silnou pozicí na českém trhu rezidenčních i komerčních nemovitostí. Lekvi Group pro své klienty z řad jednotlivců i developerů zajišťuje komplexní realitní služby – od prodeje a pronájmu nových nebo second-handových nemovitostí až po jejich profesionální správu.