Komatsu potřebuju bagr

Česko do stavebnictví investuje nejméně ze zemí V4, patří k evropskému průměru

Česko do stavebnictví investuje 6 procent svého hrubého domácího produktu (HDP). Mezi evropskou sedmadvacítkou se tak řadí na 17. místo. Vyplývá to ze zprávy Budindex 2020/21, kterou zveřejnil největší polský generální dodavatel Budimex S.A. v prosinci 2021. Země, které investovaly největší částky do stavebnictví úměrně svému HDP, byly právě země střední a východní Evropy. Sousední Polsko se v žebříčku umístilo na druhém místě, následuje Rakousko. Slovensku patří sedmá příčka.

Česko podle zprávy během roku 2020 na stavební investice vynaložilo 6 procent svého HDP. To se přibližuje průměru investic 27 evropských zemí, který činí 5,8 procenta. Lídr žebříčku Finsko na výstavbu vynakládá 8 procent svého HDP. Podle zprávy společnosti Budimex do výstavby nejméně investuje Řecko (1,7 procenta) a Irsko (2,2 procent).

Investice ve střední a východní Evropě se zvyšují

Na středních příčkách žebříčku se, stejně jako Česko, pohybují také Dánsko či země s největší evropskou ekonomikou – Německo. „Při pohledu na evropské stavební projekty můžeme pozorovat, že i takové investiční velmoci, jako je Německo, se při realizaci velkých projektů setkávají s četnými obtížemi. Jako příklad můžeme uvést výstavbu braniborského letiště u Berlína, která byla úspěšná, ale trvala přes čtrnáct let,“ říká Artur Popko, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Budimex.

V žebříčku zemí, které v roce 2021 nejvíce investovaly do stavebnictví, se naopak vysoko umístily země střední a východní Evropy. Například v Polsku tvoří investice do stavebního sektoru 7,4 procenta HDP. „V Polsku se v současné době realizují největší stavby z členských států EU. Je to zejména proto, že po letech odkladů mělo co dělat, aby dohnalo západní evropské země,“ vysvětluje Popko.

Klíčovým projektem v Česku je podle zprávy Budindex 2020/21 stavba úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Je vyčíslena na 420 milionů eur. Podle Ředitelství silnic a dálnic by se s pracemi mělo začít už v polovině tohoto roku.

Stavebnictví v loňském roce ovlivnila pandemie koronaviru

Evropské státy v roce 2020 investovaly do stavebnictví dohromady více než 720 miliard eur. To je více než součet hrubého domácího produktu České republiky a Polska. Přesto optimistické prognózy hned na počátku roku 2020 negativně ovlivnila pandemie koronaviru. Kvůli výpadkům dodávek některého materiálu se výstavba v Evropské unii zpomalila. Již v květnu 2020 však došlo k jejímu opětovnému oživení.

Autoři zprávy Budindex 2020/21podotýkají, že zejména v následujících letech budou muset evropské státy kvůli pandemii COVID-19 počítat s nutností vynakládat velké finance k uspokojení investičních potřeb.

Veřejný sektor hraje důležitou roli

Již nyní přitom stavební investice v Evropě z velké míry realizuje a financuje veřejný sektor. „Například v Polsku vyčleňují veřejní investoři rekordně vysoké částky na stavby dopravních, energetických nebo sociálních projektů. Polsko má totiž po letech odkladů co dohánět. Vysoké umístění Polska v žebříčku Budindex 2020/21 je nicméně nepochybně zásluhou značných finančních prostředků nejen veřejných, ale také soukromých investorů,“ hodnotí ve zprávě Jan Styliński, prezident Polské asociace zaměstnavatelů stavebního průmyslu (PZPB).

Prezident PZPB dodává, že bez veřejných investic by nebylo možné dosáhnout úspěchů, jichž v posledních letech dosáhli španělští investoři nebo portugalské stavební společnosti. „Odhaduji, že na konci tohoto desetiletí uvidíme na jedné straně vysoce specializované, avšak menší technologické a stavební společnosti a na straně druhé akumulaci největších evropských stavebních společností, které budou podléhat konsolidačním procesům a do určité míry i fúzím ze strany světových korporací, hlavně z Asie,“ předpovídá Styliński.

Kompletní zprávu Budimex 2020/21 (v anglickém znění) a fotografie najdete na tomto odkaze.

Místo v žebříčku – procentní podíl stavebnictví ve vztahu k HDP v roce 2020

1.         Finsko 8,0 %

2.         Polsko 7,4 %

3.         Rakousko 7,4 %

4.         Litva 7,4 %

5.         Rumunsko 7,3 %

6.         Lotyšsko 7,0 %

7.         Slovensko 6,9 %

8.         Švédsko 6,7 %

9.         Estonsko 6,4 %

10.       Španělsko 6,3 %

11.       Chorvatsko 6,3 %

12.       Slovinsko 6,3 %

13.       Kypr 6,3 %

14.       Lucembursko 6,2 %

15.       Německo 6,1 %

16.       Dánsko 6,0 %

17.       Česká republika 6,0 %

18.       Maďarsko 5,7 %

19.       Belgie 5,5 %

20.       Nizozemsko 5,4 %

21.       Francie 5,3 %

22.       Bulharsko 4,9 %

23.       Portugalsko 4,7 %

24.       Malta 4,5 %

25.       Itálie 4,3 %

26.       Irsko 2,2 %

27.       Řecko 1,7 %

Průměr v EU 5,86 %