Cime 2 kvartál 2024

Ceny stavebních prací jsou podle 2 ze 3 ředitelů firem stále podhodnocené

Praha, 12. února – Dvě třetiny (66 %) českých stavebních společností považují aktuální úroveň cen, za které realizují své práce, za podhodnocené. I proto pro rok 2016 avizuje růst cen svých služeb až pět z deseti velkých společností a tři z deseti malých a středních firem. Nutí je k tomu zejména nárůst cen subdodavatelských prací a snaha o zvýšení ziskovosti zakázek. Naopak nejmenší dopad na zdražování budou mít režijní a mzdové náklady, které chtějí firmy držet co nejníže. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research.

 

Ceny stavebních prací, za něž firmy realizují své zakázky, jsou podle dvou třetin (66 procent) ředitelů stavebních společností podhodnocené. Za přiměřené je považuje necelá třetina stavebních firem. Naprosté minimum podniků (2 procenta) považuje úroveň cen za nadhodnocenou. „Tento názor jen s drobnými odchylkami sdílejí firmy napříč celým sektorem a shodují se na něm ředitelé malých, středních i velkých firem bez ohledu na to, zda se zabývají pozemními či inženýrskými stavbami,“ uvádí výsledky výzkumu Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

 

Velký rozdíl v otázce růstu cen stavebních prací panuje mezi velkými a malými podniky. Zatímco u velkých společností hodlá navýšit cenu služeb polovina ředitelů, mezi malými a středními firmami k tomuto kroku přistoupí jen přibližně třetina z nich (29 procent). Stejný nepoměr panuje i mezi společnostmi z hlediska druhu jejich činnosti. Ke zvýšení cen se přiklání téměř polovina firem zajišťujících inženýrské stavby (45 procent), ale jen třetina společností (29 procent) činných v oblasti pozemního stavitelství. “Výrazné zvyšování cen neplánujeme. Situace na trhu pozemního stavitelství je stále ještě určována silným konkurenčním prostředím. Není zde velký prostor pro zvyšování cen stavebních prací. Jeden z faktorů, ke kterému budeme muset přihlédnout, však bude nárůst cen některých vstupů,“ konstatuje Radim Martinek, finanční ředitel, VCES, a. s. „Nízku úroveň cien, či už práce, alebo stavebného materiálu z predošlých rokov, nie je možné dlhodobo udržiavať. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily bude tlačiť ceny stavebných prác smerom hore. Riešením pre stavebné firmy je začať využívať stavebné metódy, ktoré im umožnia redukovať množstvo pracovnej sily a zároveň urýchlia proces výstavby. V oblasti pozemných stavieb sú dobrým príkladom stavebné metódy využívané v škandinávskych krajinách,“ hodnotí situaci Martin Hudec, riaditeľ predaja, Peikko Slovakia, s. r. o.

 

Hlavním důvodem růstu cen stavebních prací je podle ředitelů stavebních firem nejen nárůst cen subdodavatelských prací, ale také snaha stavebních firem kompenzovat svou nízkou ziskovost z předchozích let. „Z dlouhodobého pohledu je nezbytně nutné pro další rozvoj oboru opustit oblast dumpingových cen a zohlednit růst cen vstupů,“ říká Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav, a. s. Rozdílné stanovisko je v tomto ohledu jen u malých a středních společnosti, které za větší problém než ceny subdodavatelů považují rostoucí materiálové náklady. „Celkovou cenu prací výrazně ovlivňuje cena stavebních materiálů, kde dlouhodobě, zejména v oblasti rezidenční výstavby, vnímáme požadavky na její snižování. Na straně investorů i stavebních firem však neregistrujeme takový tlak na ceny v případě materiálů s vysokou přidanou hodnotou, které přinášejí inovativní a unikátní řešení pro všechny typy staveb. Mám na mysli zejména řešení pro akustiku budov, kvalitu vnitřního prostředí nebo světelné pohody v interiérech. Samostatnou kapitolou je energetická úspora staveb, kdy dnes nelze hovořit pouze o snižování spotřeby energie na vytápění, ale spíše o celkové tepelné pohodě v jakémkoliv ročním období,“ vysvětluje Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ. „K celkové optimalizaci nákladovosti zakázek dnes výrazně přispívá BIM, který se již prakticky stává nezbytností u většiny zakázek. Je výraznou úsporou pro všechny účastníky životního cyklu stavby, a to počínaje např. projekční přípravou, detekcí kolizí, lepší koordinací mezi stavbou a projektantem, plánováním výstavby s harmonogramem času a nákladů, až po samotnou správu stavby,“ uzavírá Miroslav Kohout, Country Manager, GRAITEC, s. r. o.