Mercedes

Ceny nájmů kanceláři budou dále klesat i v roce 2015

Praha, 17. března – Kancelářské plochy v Praze budou vznikat i nadále. Pokud se objeví nové projekty na zajímavých místech a budou pro nájemce vysoce kvalitní a variabilní, budou mít šanci uspět i na přeplněném trhu. Ceny nájmů by v letošním roce ale měly podle vyjádření mírně nadpoloviční většiny společností klesat. Ředitelé developerských společností (71%) se navíc obávají, že se jejich podnikání výrazně zpomalí kvůli neplatnosti pražských stavebních předpisů. Vyplývá to z nejnovější Studie developerských společností Q1/2015 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

 

Developeři letos pustí na pražský trh více kancelářských ploch než v roce 2014. Růst predikují tři ze čtyř (77 procent) ředitelů společností. Lépe se bude dařit i v mimopražských lokalitách. „Trh kancelářských prostor se v Praze potýká s přílivem nově dokončovaných projektů. Na druhé straně, kancelářské nemovitosti v dobré lokalitě jsou preferovanou formou investice mezinárodních skupin a fondů. Přebytek volných peněz na trhu, a související nízké úrokové sazby posilují poptávku a ve výsledku určují situaci na trhu,“ komentuje Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice. „V letošním roce dojde k dalšímu výraznému nárůstu nových kancelářských ploch zejména v Praze. Na trhu se tak dále vyhrotí boj o zákazníka, zejména mezi vlastníky nových a moderních budov s pronajímateli starších kanceláři, což vytvoří další tlak na pokles cen u méně kvalitních ploch nebo kanceláří v horších lokalitách,“ uvádí dopady současné situace Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Význam diverzifikace své nabídky na trhu potvrzuje i Olga Humlová ředitelka, HB REAVIS GROUP CZ s.r.o.: „V tomto a příštím roce bude kancelářský trh  nejvíce ovlivněn velkým přílivem nových nemovitostí na trh, resp. procesem jejich pronájmu. I HB Reavis bude tento a příští rok předávat nové kancelářské plochy svým nájemcům. Nájemní podmínky jsou ale v důsledku velké nabídky v současné době často předmětem dlouhých jednání. V pražském trhu ale vidíme řadu příležitostí i do budoucna, a proto chceme i v období od roku 2017 dále přinášet na trh nové objekty. Proto neustále pracujeme na nových akvizičních příležitostech.“ Na rozhodování nájemců o nájmu nových ploch, nebo o rozšiřování stávajících, má také vliv vývoj HDP a očekávané směřování české ekonomiky, jak zmiňuje Radim Sayed, obchodní ředitel, CRESTYL real estate s.r.o.: „Pro kancelářský trh je vždy klíčový stav české ekonomiky. Pokračující růstový trend HDP v tomto roce pomůže k posílení poptávky firem po nových a moderních kancelářských prostorech.“ „Rostoucí ekonomika vygeneruje v budoucnosti další firmy, které budou mít zájem o nové, kvalitnější a reprezentativnější prostory, stejně jako je tomu v oblasti průmyslových staveb,“ říká Tomáš Míček, generální ředitel P3.

 

Vzhledem k zlepšujícímu se výhledu českého ekonomiky predikují ředitelé developerských společností i růst poptávky po kancelářských plochách. V roce 2015 by mělo jít o nárůst o 2,1 procenta a v roce 2016 o 3,2 procenta (v rámci celé ČR). Konkrétně v Praze se očekává růst nové poptávky o 1,2 procenta v letošním roce a o 2,3 procenta v roce příštím.  „Pro trh je nejdůležitější mít dostatek bonitních, velkých nájemců a musí jich být mnoho. Obávám se, že mnoho jich není a nových projektů je příliš. Spekulativní výstavba prakticky zmizí a mírný růst mohou očekávat jen mimořádné lokality. Klíčové pro budoucnost bude jak rychle a za jakých podmínek se nové kanceláře zaplní,“ říká Rafael Moreno, generální ředitel společnosti PRŮMSTAV. „Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a obrovské likviditě na trhu očekávám rostoucí zájem o dobře připravené kancelářské projekty. Tržní výnos klesá (cena roste), ale stále vytváří atraktivní spread na ostatní aktiva,“ vysvětluje Tomáš Pardubický, generální ředitel FINEP CZ a.s. „Celý developerský segment očekává v letošním roce růst, a to nejen v Praze, ale i v regionech. Na druhou stranu se však očekává velký tlak na cenu staveb a postupný pokles nájemného v kancelářských a průmyslových stavbách. Dle našeho názoru bude tedy pokračovat velký tlak na efektivitu jak při výstavbě těchto nemovitostí, tak při jejich další správě. Zkušenosti zahraničních partnerů ukazují, že využitím vhodných nástrojů pro sdílení dat a veškerých informací nad stavebními projekty je možné výrazně snížit náklady jak na projektování, tak na samotnou výstavbu. Systémy lze následně využívat i v rámci facility managementu. V této oblasti jsme za západními zeměmi stále pozadu, a to i přes to, že osvědčené nástroje řešící tuto oblast jsou již na našem trhu k dispozici,“ říká Jaroslav Kasl, ředitel divize AEC Copy General.

 

Současný popsaný stav povede k dalšímu poklesu cen nájemného. Ve výzkumu to potvrdila mírně nadpoloviční většina (56 procent) ředitelů developerských společností. Zástupci dalších firem očekávají spíše stagnaci. Růst cen v první letošní analýze nepredikoval žádný z ředitelů. V roce 2016 by už mělo nájemné podle tří čtvrtin (78 procent) alespoň stagnovat. Alexandra Tomášková, Leasing Manager, Skanska Property Czech Republic s.r.o.: „Pokles nominálního nájemného byl znát již v roce 2014. Letošní rok nebude jednodušší. Pronajímatelé se samozřejmě snaží držet si určitou úroveň nominálního nájemného, ale na úkor vyšších pobídek. Se zdravým optimismem vyhlížíme rok 2016.“  Obdobně to vidí i hlavní analytik PPF Real Estate Jan Skříček: „Jelikož v roce 2014 přibylo v Praze okolo 150k m2 nových kancelářských ploch, k nimž by se mělo v roce 2015 přidat dalších téměř 200k m2, lze očekávat velmi silný tlak na výši nájemného.“ Tlak nájemců především na kvalitu potvrzuje Igor Klajmon, ředitel developmentu CPI Property Group: „Kancelářský trh je již saturovaný, avšak namísto dalších poklesů cen očekávám ze strany nájemců spíše větší tlak na vyšší kvalitu. Co bylo ještě nedávno nadstandardem, stává se postupně zcela běžným. Kvalitní kancelářské projekty a na skvělém místě si své nájemce vždy najdou.“ „Skutečnou výzvou jsou dnes ceny pronájmů sekundárních budov z 1990–2000, které se dostaly pod tlak z důvodu nadbytku zcela nových kancelářských prostorů a zároveň kvůli změněným požadavkům nájemců. Pronajímatelé těchto budov stojí nyní před úkolem udržet si stávající nájemce, nebo rozhodnout, co dále s těmito budovami udělat. Já věřím, že se ceny za nájemné nebudou paušálně zvyšovat jenom z důvodu předpokládaného růstu HDP. Trh bude vyžadovat více zahraničních společností, které začnou podnikat v Praze a v České republice, nebo které sem přesunovou svou podnikatelskou činnost, například ze západní Evropy,“ komentuje Boris Zupančič, marketing Manager CZ, HU, SK společnosti Philips Lighting.

 

Zákazníci, kteří jsou rok od roku náročnější, budou hledat kanceláře na dobrých adresách, maximálně prostorově variabilní a které budou vystavěné ve vysoké kvalitě. „Firmy, které shánějí kanceláře, požadují v dnešní době vysokou kvalitu za rozumnou cenu. Zahraniční společnosti často nejsou ochotné využívat budovy bez certifikací a s vysokými náklady na energie. Firmy budou opouštět staré, nevyhovující budovy a budou se stěhovat do nových energeticky úspornějších, kde celková cena nájmu a energií bude nakonec na stejné úrovni a s daleko vyšší kvalitou,“ komentuje Branislav Bačo, Business Manager Ruukki CZ, SK. „Právě při výstavbě kancelářských budov jsou developeři opravdu nároční na kvalitu, ale i designové možnosti materiálu,“ potvrzuje Robert Mikeš, marketingový ředitel divize Weber – Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

 

Obavy ohledně dalšího rozvoje a výstavby nových projektů panují mezi řediteli zejména v souvislosti s neplatností Pražských stavebních předpisů. Dle slov až dvou třetin firem (71 %) tato situace zbrzdí nové projekty. „Neplatnost Pražských právních předpisů bude zpomalovat rozvoj nových kancelářských ploch,“ potvrzuje Tero Loukonen, Business Analyst PASSERINVEST GROUP a. s.