CEEC Research: expert na analýzy stavebního trhu v České republice i na Slovensku

Společnost CEEC Research neboli Central and Eastern European Construction research byla založena už před více než osmnácti lety, přesněji v roce 2005. Podává firmám ucelené a hlavně přesné informace o stavebnictví. Zpracovaná data podnikům pomáhají v plánování jejich byznysových aktivit. V analýzách se zaměřuje především na to, jak se oboru bude dařit, jaké překážky podniky ve stavebnictví aktuálně čekají a co nebo kdo bude udávat v následujících letech trend. Propojuje mezi sebou stovky podniků, pravidelně pořádá konference, přináší nové obchodní příležitosti a zviditelňuje společnosti v médiích.

Zkušenosti a praxe

„Od chvíle, kdy společnost vznikla, jsme postupně navázali úzkou spolupráci s největšími stavebními společnostmi na trhu,“ uvádí ředitel společnosti Michal Vacek. Díky nim mohla společnost CEEC Research sestavit a následně nabídnout unikátní data o části stavebního sektoru. O pět let později svůj záběr činností rozšířila na projektové práce, v roce 2012 přibrala oblast veřejných zakázek a v roce 2015 pak přibyl ještě developerský trh. „V současnosti se řadíme k předním analytickým a výzkumným společnostem zaměřujícím se na vybraný vývoj sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy – se specializací na zhodnocení aktuální situace na trhu a předpovědí jeho možného budoucího vývoje. Naše studie v současné době využívá více než sedmnáct tisíc společností. Jako tvůrce analýz se objevujeme v médiích a dokážeme tam prosadit i naše partnery,“ těší se z úspěchu Michal Vacek.

Nabízí unikátní data o stavebním trhu

Do svých výzkumů společnost vybírá vždy témata, která rezonují napříč odvětvím i v médiích. Zaměřuje se zejména na aktuální problémy na trhu. „V současnosti jsou to například témata týkající se pracovních míst a kapacit, nového stavebního zákonu nebo třeba nástupu digitalizace a robotizace ve stavebnictví,“ vyjmenovává stěžejní diskuzní témata Michal Vacek. Skrze osobní rozhovory a interview CEEC Research mezi  stavebními lídry zjišťuje, zda firmy mají dostatek pracovníků, jak řeší nedostatek materiálu, jak se vyvíjejí ceny nemovitostí, jak společnosti bojují s energetickou krizí, jaký vliv mají na jejich práci nové technologie nebo třeba nová legislativa. „Stejně tak nás zajímají témata migrace, ekologie nebo například i vývoj míry poptávky. Dokážeme dodat výstupy z průzkumů trhu a jeho mapování.“ V průběhu roku CEEC Research vydává čtyři zásadní studie s názvem Kvartální analýza českého stavebnictví, které odrážejí aktuální dění na stavebním trhu. V počátku společnost CEEC Research nabízela své služby širokému spektru zemí včetně Polska, Maďarska, Ukrajiny, Estonska, Litvy a Chorvatska. Dnes ale její pozornost cílí výhradně na český a slovenský stavební trh.

Kdo má informace, má konkurenční výhodu

Záleží jí na rozvoji českých firem, a proto stavebním společnostem dodává informace, které samy vyžadují a potřebují. Tvoří komplexní a složitější analýzy týkající se situace na trhu, prognózy jeho vývoje, umí pojmenovat hlavní trendy i překážky, které domácímu hospodářství hrozí. „Díky těmto datům vytváříme podnikům konkurenční výhodu. Jednotlivá témata zpracováváme do strukturované dotazníkové formy, ze které následně získáváme data. S vedením společností řešíme odpovědi na otázky nejenom osobně, ale taky telefonicky i přes emaily. Naše údaje jsou důvěryhodné a přesné, což nakonec dokazují i porovnání s výsledky Českého statistického úřadu (ČSÚ),“ vysvětluje Michal Vacek. Historicky se totiž predikce společnosti na půl roku až rok dopředu v podstatě shodují s daty, které oficiálně zveřejňuje ČSÚ na svých webových stránkách.

Data ušitá na míru

Pro klienty sestavuje taktéž individuální analytické služby ušité přímo na míru společnosti, a to ve všech sektorech ekonomiky. V praxi například vypracovala analýzu konkurence (za účelem oslovení a navázání obchodních vztahů), analýzu potenciálních klientů, analýzu zákazníků (za účelem zdokonalení obchodní i marketingové strategie), analýzu akvizice, analýzu prognózy o vývoji trhu, mapovala také situaci na zahraničních trzích za účelem expanze a podobně.

Pomáhá firmám zviditelnit se

Zajišťuje nové obchodní příležitosti a prezentaci společností před klíčovými podniky. Databáze CEEC Research čítá na třicet pět tisíc firemních klientů z oblasti stavebnictví. Díky kontaktům a velkému dosahu zvyšuje povědomí o společnostech a propojuje ředitele jednotlivých firem. Skrze zpracovávané analýzy a sběru citací umí zviditelnit jednotlivé stavební společnosti v médiích. A to jak v tištěných, tak i těch digitálních. Na základě studií totiž vydává tiskové zprávy, které obohacuje o názory spolupracujících firem k aktuálním tématům. „Naši partneři proto pravidelně vystupují v televizi, rádiích i v tisku. A právě díky cílené mediální propagací se společnosti zapíší do paměti veřejnosti a dokáží oslovit nové potenciální klienty.“

Propojuje firmy

CEEC Research pořádá workshopy, eventy, panelové diskuze i pracovní skupiny. Tvoří prostor, kde se potkávají ti, kteří určují směr stavebního oboru. Organizuje pravidelná setkání lídrů trhu, kde mezi sebou diskutují ředitelé stavebních společností a předávají si cenné informace i zkušenosti. Vybírá aktuální témata, analyzuje je za pomoci desítky partnerů a vyhodnocuje, jaký vývoj čeká stavebnictví v následujícím období. „V našich studiích hodnotíme i situaci v předchozích letech tak, aby firmy měly porovnání. Jen pro zajímavost - například v letošním roce jsme pro účely naší analýzy získali rekordní vzorek stavebních společností, konkrétně sto šedesát dva.“

Pořádá konference za účasti stovek firem

Pravidelně zajišťuje prostor, kde se potkávají stavební společnosti s nejvyššími představiteli státní správy a vlády. Na konferencích, které pořádá, se setkává na tři sta vrcholových manažerů stavebních společností se zástupci veřejného i soukromého sektoru. „Zde debatují o klíčových tématech, což může být pro firmy zároveň i prostor pro případné uzavření spolupráce. Na konferencích nechybí ani účast vedení klíčových ministerstev, která jsou zodpovědná za nastavení směřování oboru a legislativy. Silnou stránkou společnosti CEEC Research je tedy i networking – ten skrze naše aktivity umožňuje spolupracujícím firmám navázat nové kontakty, posílit stávající vazby a v neposlední řadě pak docílit marketingových a obchodních cílů, které si společnost vytyčila,“ uvádí výčet přínosů společnosti Michal Vacek. Pravidelně organizuje akce Setkání lídrů stavebních společností v ČR a na Slovensku nebo také Konferenci ředitelů projekčních společností.

Vyhlašuje nejlepší stavební společnosti

Každoročně pořádá prestižní soutěž, kdy mezi stavebními společnostmi vybírá nejkvalitnější firmu na trhu. Ocenění TOP stavební firma hodnotí přímo zadavatelé veřejných zakázek, kteří poměřují společnosti v mnoha ohledech. Posuzuje se například samotná realizace stavební zakázky, kde roli hraje nejenom rychlost výstavby, ale taky komunikace a výsledná kvalita díla. Společnost, která získá nejlepší hodnocení, si pak odnáší cenu.

Spolupracovat se vyplatí

„Spolupráce se společností CEEC Research má hned několik nesporných výhod. Kromě zviditelnění dostává každá společnost jedinečná data z oboru stavebnictví, která jsou unikátní a aktuální. V průběhu naší práce definujeme témata, získáváme informace o tržních predikcích a tržbách ve stavebnictví, které pak analyzujeme a porovnáváme. A právě analýzy doplněné o grafy a názory klíčových osobností a lídrů oboru představují naši vlajkovou loď,“ zdůrazňuje Michal Vacek. CEEC Research klade důraz na segment stavebních, projektových a developerských společností. Poskytuje přesné a strategické informace, které podporují stavebnictví na českém a slovenském trhu. „Naše snaha o hlubší pochopení stavebního sektoru a neustálé zlepšování služeb jsou klíčem k úspěchu a spokojenosti našich partnerů. Naší vizí je posunout stavebnictví dopředu a podpořit domácí společnosti v jejich aktivitách a záměrech. Naším cílem je poskytovat jedinečné informace o trhu. Naší misí je pomoci vytvořit firmám konkurenční výhodu. Naše poslání je nabídnout prostor, ve kterém lidé mohou určovat další směřování svého oboru. Děláme to s láskou, protože nás to baví a protože nám záleží na rozvoji českých firem a naší země,“ dodává Michal Vacek ke směřování společnosti CEEC Research, jejím hodnotám a strategii.

www.ceec.eu