husqvarna

AFI: Na nábor cizinců se spoléhá až 60 % firem. Proces získání pracovního víza a pobytového oprávnění však trvá až 4 měsíce

Praha 10. listopadu - Z průzkumu, který AFI uskutečnilo mezi investory, kteří v České republice v oblasti průmyslu a služeb investovali v posledních 25 letech, vyplynulo hned několik překážek, jež je pro realizaci dalších investic potřeba odstraňovat. Každou druhou firmu podle průzkumu trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podniky nejvíce postrádají IT vývojáře, elektrikáře, operátory CNC strojů nebo konstruktéry, což by podle zástupců firem měla řešit dlouhodobá podpora atraktivity odborných učilišť a technických vysokých škol, užší spolupráce s firmami a aktualizace učebních oborů.  Shoda panuje v názoru firem na potřebu investovat do vzdělávání v oblasti digitálních dovedností zaměstnanců. Každá sedmá firma vidí východisko i v přijímání zahraničních pracovníků, k tomu je však nutné zjednodušit zaměstnávání cizinců.

Zahraniční pracovníci u nás často zastávají práci, která není pro Čechy atraktivní a nemají o ni zájem. Týká se to nejčastěji výrobních nebo zemědělských podniků. Již od ledna tohoto roku nezaměstnanost postupně dále klesá a počet neobsazených pozic stále výrazně převyšuje počet volných uchazečů. Vykrytí těchto pracovních míst zahraničními pracovníky je tak pro řadu zaměstnavatelů velkou záchranou.

„Nábor cizinců je časově i administrativně velmi náročný a je potřeba jej zjednodušit. Celkový proces získání pracovního víza a pobytového oprávnění trvá 3-4 měsíce a někdy i déle, v sousedním Polsku pak pouhých 14 dní. Navrhujeme tedy zrychlení procesu a zavedení možnosti získávání krátkodobých víz na delší dobu než 3 měsíce, možnost je až na 12 měsíců. Nábor lze zrychlit například digitalizací imigračního procesu, tedy podáváním a vyřizováním veškerých žádostí elektronickou formou přes datové schránky,“ říká k zaměstnávání cizinců Gabriela Hrbáčková, členka Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Záměry současné vlády byly restriktivního rázu a snažily se například o omezování flexibility agenturního zaměstnávání, což pracovnímu trhu příliš nepomůže. Mnohem efektivnější je zaměřit se na zjednodušení těchto procesů, dodržování legislativy a otevření pracovního trhu právě cizincům, bez kterých se v řadě odvětví neobejdeme.

„Situaci by také zlepšilo zrušení podmínky dvou let existence na českém trhu pro možnost zařazení firmy do programu ekonomické migrace pro zaměstnání pracovníků primárně z Ukrajiny. Aktuálně se na nábor ze zahraničí spoléhá 57 % firem. Bez cizinců se český trh neobejde, dle našeho průzkumu počítá s jejich zaměstnáváním až 60 % průmyslových a výrobních firem,“ dodává k zaměstnávání cizinců Gabriela Hrbáčková.

O Sdružení pro zahraniční investice - AFI

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vzniklo v roce 1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. AFI sdružuje na 40 špičkových firem podporujících prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh.

Tuzemští investoři, od největších globálních značek až po středně velké české firmy s českými vlastníky, se objevují na radaru neustále - od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID.  AFI zprostředkovala řadu klíčových zahraničních investic, patří mezi ně například firmy Honeywell, Toyota, Johnson Controls, NEXEN Tire, Denso, Yankee Candle, Canpack a A123.

Business Guidebook - ojedinělý průvodce pro zahraniční investory

Jednou z nejdůležitějších rolí AFI je být prvním kontaktním místem pro zahraniční investory, poskytovat jim pomoc s navigací a procesy při rozhodování pro jakékoli zahraniční příchozí podnikání. Pro tento účel proto pravidelně AFI vydává v tuzemsku ojedinělou publikaci Business Guidebook. Ta představuje Českou republiku komplexně ve všech makroekonomických úhlech pohledu a poskytuje nově příchozím i současným investorům komplexní informace o investování v ČR.