husqvarna

Festival architektury 2020 již brzy

Jak zlepšit kvalitu prostředí ve městě a stavět trvale udržitelným způsobem? Na tuto klíčovou otázku odpoví Festival architektury s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Nejvýznamnější jména a projekty udržitelné výstavby se setkají pod jednou střechou, představí funkční řešení pro budoucnost a otevřou diskusi k jejich širšímu uplatnění.

Festival, zaměřený na udržitelnou architekturu, nabídne návštěvníkům možnost zúčastnit se řady přednášek, diskuzí a workshopů. V rámci bohatého programu vystoupí odborníci na pasivní-soběstačné domy, vegetační konstrukce, zadržování a úpravu vody, dále zástupci cirkulární ekonomiky i distributoři zelené energie. Inspirující projekty představí čeští architekti ocenění Českou cenou za architekturu. Mezi vystupujícími najdete také Ondřeje Chybíka, urbanistu Petera Bednára či krajináře Přemysla Krejčiříka. Ke čtvrtečnímu programu se připojí i zástupci měst a operačních programů, kteří návštěvníkům osvětlí klimatickou politiku pro nadcházející období. Během programu mohou hosté ochutnat pivo vařené z dešťové vody a rozmazlovat se občerstvením z kuchyně Flames grill. Speciálními festivalovými hosty budou gastro-kartograf Lukáš Hejlík, ve večerních hodinách pak Husak Quartet a Kamil Prokeš, trojnásobný mistr v sekání sektů. Moderace se zhostí Soňa Baranová a Vladimír Kořen. Kompletní program i přehled všech vystupujících najdete na oficiálním webu www.festival-architektury.cz.

Čeští architekti, projektanti a stavitelé se poprvé setkají nad komplexním tématem udržitelné architektury. Segment stavitelství čelí zásadní výzvě odpovědnosti za hospodaření se zdroji, ochranu biodiverzity a adaptaci budov i celých měst na změnu klimatu. Festival architektury se ve dnech 26.-29.2.2020 na brněnském výstavišti stane místem setkání otevřeného dialogu odborníků napříč obory, které přímo ovlivňují proces výstavby. Přednášky jsou přizpůsobeny cílovým posluchačům, kterými jsou první den festivalu zástupci odborné veřejnosti a druhý den zejména zástupci státní správy a developmentu. Zbývající dva dny události jsou zcela otevřeny široké veřejnosti. Návštěvníkům z řad stavebníků festival osvětlí základní principy udržitelného stavitelství v kontextu stanovených cílů EU pro období do roku 2030 i 2050 a cirkulární hospodárnosti zdrojů. Zástupci měst Prahy a Brna přiblíží posluchačům klimatickou politiku, adaptační strategii, plány snižování emisí oxidu uhličitého a výsledky již zavedených opatření. Vyvrcholením programu je slavnostní memorandum o pomoci městu Brnu se snižováním produkce emisí. Podpisu dohody se zúčastní více než dvacítka subjektů, mezi kterými jsou například Trikaya Project Management a.s., AVRIOINVEST, a.s., AVION Shoping park Brno, IKEA Brno, CTP, Šumavská tower s.r.o., Agrie office s.r.o., univerzity a mnozí další.

Součástí festivalu jsou nejen odborné přednášky, ale také diskusní kulaté stoly vedené odborníky, kde bude možné získat i předat informace k již prováděným projektům. Technologičtí partneři a výzkumné instituce na festivalové ploše představí hned několik unikátních workshopů - například ukázku realizace zelené střechy, stavebních prací realizovaných za pomocí datových modelů přenesených rozšířenou realitou nebo robotický aditivní velkoformátový 3D tisk stavebních celků.

Akce se koná v termínu 26.-29.2.2020, na brněnském výstavišti v pavilonu V a to pod záštitou Ministerstva životního prostředí, České komory architektů, města Brna a Svazem měst a obcí ČR.