Komatsu potřebu bagr

Expert: Za vady na opravené D1 můžou zhotovitelé i Ředitelství silnic a dálnic

Praha (ČTK) - Za zjištěné vady na opravené dálnici D1, na které poukázal Národní kontrolní úřad v úterní zprávě, mohou zhotovitelé prací, ale i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), když nezajistilo dostatečný technický dozor investora při opravách. V rozhovoru s ČTK to řekl Ivo Drahotský z Dopravní fakulty Univerzity Pardubice. Z hlediska kvality dálnice se však podle něj technický stav D1 nezpochybnitelně zlepšil.

Drahotský uvedl, že zpráva poukazuje zejména na zjištěné vady, které zadavatel reklamoval, ale nebyly dobře opraveny. "Jednou z úloh ŘSD při opravě D1 bylo zajistit technický dozor investora, který dohlíží nad rozsahem a kvalitou prací a technologickým postupem," řekl Drahotský.

Uvedl, že některé vady se opravovaly opakovaně, ale stejně se zlepšení nedostavilo. Za tím stojí podle Drahotského nedodržení technologických postupů, užití nevhodných materiálů či nedodržení nutného časového rozmezí k vyzrání materiálu. "Za to může přístup dodavatelů," dodal.

Národní kontrolní úřad ve zprávě také poukázal na havarijní stav několika mostů. Ředitelství silnic a dálnic se brání také tím, že některé mosty bude rekonstruovat mimo projekt modernizace D1. V tomto případě jde podle Drahotského mimo jiné o to, že ŘSD neposkytlo úřadu konkrétní harmonogram prací, a to jak finanční, tak časový. Drahotský dodal, že dotčené mostní objekty by měly být zrekonstruovány či odstraněny.

Zprávu Národního kontrolního úřadu o modernizaci dálnice D1 je podle Drahotského nutné vnímat jako zpětnou vazbu kontrolního orgánu, nikoli jako kontroverzi mezi jednotlivými subjekty státu. Také ji považuje za objektivní, věcný a faktický popis stavu modernizace D1.

"Kontrolou nebyl zpochybněn přístup ŘSD ani systém hospodaření s vozovkou. Pouze se poukázalo na zjištěné faktické nedostatky, zároveň prokazatelně definované fotografickou dokumentací či spisovými podklady," doplnil.

Nejvyšší kontrolní úřad kritizoval rozsáhlou rekonstrukci dálnice D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou nedaleko Brna za víc než 28 miliard korun z evropských i státních peněz a vyjmenoval řadu nedostatků. Modernizace nejstarší a nejvytíženější dálnice v zemi začala před deseti lety, v květnu 2013, a stavebně skončila na přelomu září a října 2021.