Cime 2 kvartál 2024

Evropská komise nesouhlasí s financováním 15 projektů z Národního plánu obnovy

Praha (ČTK) - Evropská komise nesouhlasí s financováním 15 protipovodňových projektů z Národního plánu obnovy v gesci ministerstva zemědělství (MZe). Týká se to mimo jiné projektů na přehradách Orlík, Harcov nebo Jezeří. Na jejich financování letos bude potřeba 512 milionů korun ze státního rozpočtu. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Ministerstvo mělo připraveno 42 projektů, z toho dva byly rezervní. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dnes na dotaz ČTK odpověděl, že projekty budou dokončeny bez ohledu na to, zda na ně půjdou peníze z EU.

Bílý uvedl, že MZe dostalo zprávu o vyloučení projektů od hlavního koordinátora Národního plánu obnovy letos v lednu. Evropská komise s financování nesouhlasí na základě svých vnitřních předběžných hodnocení. "Dle sdělení se jednalo o následující důvody vyřazení: časový, výstupem projektu bude projektová dokumentace, a nikoliv samotné opatření proti povodním, a charakteru projektu, kdy se jedná o betonové stavby, které odporují principu přírodě blízkého opatření," doplnil.

Bílý upozornil na to, že seznam projektů ČR komisi poslala v roce 2021, tedy ještě za vlády Andreje Babiše (ANO). MZe jedná s ministerstvem financí o navýšení rozpočtu na vodní hospodářství, aby bylo možné projekty letos financovat, uvedl. "Vzhledem k zaváděným úsporným opatřením na celorepublikové úrovni dosud nebyla tato jednání ukončena. V současné době tyto akce financují investoři, kterými jsou státní podniky povodí," dodal Bílý.

Nekula řekl, že vyjmutí financování z plánu obnovy je jen otázkou výkladu bruselských úředníků, zda je v plánovaných projektech moc, anebo málo betonu. Stavby se podle něj musejí dokončit v podobě, jak jsou vyprojektované. "Je jen otázka, z jakého zdroje se to zafinancuje," dodal.

Například k vyřazenému projektu rekonstrukce liberecké přehrady Harcov ve čtvrtek ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření MZe Alena Binhacková uvedla, že podmínkou pro čerpání dotací je dokončení staveb do konce roku 2023, což liberecká přehrada nesplňuje.

Mluvčí MZe uvedl, že mezi vyřazenými akcemi je několik projektů, jejichž výstupy jsou pouze dokumentace k projektům. Je mezi nimi například vypracování projektové dokumentace protipovodňových opatření v Přerově, Volyni nebo u vodního díla Nové Heřminovy. Je mezi také hydrogeologická studie k vodnímu dílu Skalička či předprojektová příprava k plánované přehradě Kryry. Mezi vyřazenými projekty je také přestavba jezu na Opavě nad obcí Kunov, zabezpečení přehrady Hněvkovice nebo rekonstrukce bezpečnostního přelivu na přehradě Plumlov.

Akce uznané k financování z Národního plánu obnovy

PPO Lipinský potok
Suchý poldr P7 ve Studénce
02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území - Polsko, OHO
LP Ondřejnice ve Fryčovicích
LB ohrázování Baštice km 0,300 - 0,800, stavba č. 4930
RP na Dolnolhotském potoce
Klimatologická stanice, OHO
Musík ř.km 5,300 - 5,700
Dyje Břeclav – PB, ř. km 21,090 – 21,700 – protipovodňová zídka
VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150
PPO Markovický potok
Bečva, Hranice - protipovodňová ochrana města
Mušlov IV.
Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města - stavební část
Bečva, Hranice - zkapacitnění jezu - stavební část
Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa
Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3.633, 2.etapa km 1,881 - 3,633
VD Morávka - převedení extrémních povodní
PP Křetínky v Letovicích
VD Letovice - rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů
SN Žireč
Labe, Račice,protipovodňová ochrana
VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole
Mrlina, Vestec-Rožďdalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec
Rusava v km 26,317 - 28,525
Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Akce vyřazené z Národního plánu obnovy na základě rozhodnutí EK

Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa - DSP+DPS
Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO
VD Skalička - hydrogeologická studie Etapa II
VD Hněvkovice - zabezpečení VD
VD Plumlov - rekonstrukce bezpečnostního přelivu
Protipovodňová opatření Volyně - DSP
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze
VD Kryry - předprojektová příprava
Mratínský potok, retenční nádrže Mírovice a Třeboradice - PD
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní
VD Jezeří - rekonstrukce
Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod
Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou - dokumentace pro stavební povolení
VD Hubenov - opatření na převedení KPV 10 000

zdroj: MZe