Komatsu potřebu bagr

Elektrostatické filtry uspoří energii a účinně vyčistí vzduch

Máte velkou halu, spravujete obchodní centrum nebo jakkoli zabezpečujete velké prostory, u nichž vás zajímá ideální řešení pro kvalitní vzduch? Elektrostatické filtry (ESP) jsou velmi účinné při zachytávání škodlivých látek v ovzduší a díky systému fungování dochází také k velkým úsporám elektrické energie.

Ať je horko nebo mráz, možná vás zajímá, jak by se dalo napomoci vhodnému a hlavně čistému vzduchu v uzavřených prostorech, kde se pohybuje větší množství lidí. Ideální variantou jsou elektrostatické filtry (ESP), které poskytují vhodné řešení do každé haly, obchodního centra i jiných velkých prostor.

Elektrostatické filtry jsou typy filtrů, které používají elektrostatický náboj k odstranění částic z ovzduší. Princip tohoto systému čištění vzduchu spočívá v elektrostatickém zachycování nabitých částic. Ve filtrech jsou umístěny elektrody, které mají kladný a záporný náboj. Když se ovzduší přesouvá přes tyto elektrody, způsobuje to, že částice v ovzduší získávají náboj a jsou přitahovány k protilehlé elektrodě, kde jsou zachyceny na filtru.

Elektrostatické filtry mají několik výhod oproti jiným druhům filtrů, jako jsou například mechanické filtry. Díky tomu má jejich používání pozitivní dopad jak na zdraví, tak i na ekologii. Jsou významně účinné při zachytávání velmi malých částic. Díky tomu dokáží odfiltrovat velké množství i mikroskopických alergenů, virů i bakterií nebo jemný prach. Elektrostatické filtry také účinně odstraňují pachy, kouř a další nečistoty ve vzduchu, což vytváří příjemnější a čistší prostředí.

Kromě toho jsou také snadno udržovatelné, nevyžadují pravidelnou výměnu a mohou být čištěny a používány opakovaně. Jsou nejčastěji vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Mají dlouhou životnost a jejich fungování napomáhá snížení emisí CO2. Díky systému fungování dochází také k velkým úsporám elektrické energie, ať už pomocí regulace rychlosti motorů filrtru nebo nižšímu tlakovému spádu. Jejich používání má za následek zlepšení kvality vzduchu a tedy pozitivní vliv na biodiverzitu, zdraví lidí a udržitelnost ekosystémů.

Společnost provedla měření v pražském obchodním centru Westfield Chodov mezi kapsovými filtry, které se standardně používají, a technologií společnosti Bezpečný vzduch. Z měření plyne, že při výkonu ventilátoru 70 % je úspora 31 %, ale toto číslo může být i vyšší. Čím větší je výkon motoru, tím je patrnější nárůst rozdílu mezi kapsovými filtry a ESP.

Pokud od sebe odečteme jednotlivé příkony odpovídajících si pracovních bodů, získáme celkovou úsporu elektrické energie, potřebnou pro dopravu vzduchu:

Lze tedy ušetřit 30 až 50 % na spotřebě energie, a to pouze díky jednoduché výměně filtrů. Elektrostatické filtry nemění tlakovou ztrátu, což je veliká výhoda oproti jiným filtrům. Po celou dobu své životnosti tedy budou mít stejný odpor. Kapsové filtry se v průběhu času zanášejí, doložené měření bylo provedeno s průměrně zašpiněnými filtry, které způsobily zmíněných 31 % rozdílu. V případě, kdy by se měření provádělo později nebo blíže k jejich výměnám, úspora by se blížila 50 % a více.

Tyto filtry jsou nejčastěji používány v systémech větrání a klimatizace, aby se zachytily a odstranily škodlivé částice z ovzduší, přičemž není nutné samotnou jednotku nějak konstrukčně či rozměrově měnit.

A proč je vůbec důležité čistit vzduch? Ve vzduchu se totiž běžně vyskytují částice, které našemu zdraví příliš neprospívají. Jednou takovou je takzvaný jemný prach (PM2,5). Naše tělo umí na tento jemný prach reagovat, a to tvorbou proteinu ACE2. Ten sice tělo ochrání před tímto prachem, ale zároveň podporuje škodlivé působení virových onemocnění (například i onemocnění COVID-19). Přiváděním kvalitního čistého vzduchu do budovy je tak uvnitř zajištěno kvalitní ovzduší, ideální stupeň vlhkosti, odváděn zápach, kontrolována koncentrace škodlivých látek a zajištěna dostatečná úroveň kyslíku. Čistý vzduch má tak přímo dopad na zdraví všech, kteří se v prostoru pohybují.

Celkově lze tedy říct, že výměna F7 filtrů za elektrostatické filtry přináší výhody nejen z hlediska zdraví a pohodlí, ale také pro životní prostředí a ekonomiku. Pokud vás zajímá bližší informace, můžete se přímo obrátit na společnost Bezpečný vzduch na obchod@bezpecnyvzduch.cz nebo navštívit webové stránky www.bezpecnyvzduch.cz.