Cime 2 kvartál 2024

Efektivní správa a řízení stavebních reklamací

PlanRadar usnadňuje firmám zvládání častých problémů

Požadavky na vícepráce ve stavebnictví (tzv. claimy) jsou zásadní otázkou pro mnoho profesionálů v tomto odvětví a součástí většiny stavebních projektů. Při jejich nesprávném řízení však pravidelně dochází ke zpoždění, což se v současné době týká až 70 % projektů. PlanRadar, přední evropská platforma pro řízení dokumentace, procesů a komunikace ve stavebnictví, zveřejnila report, který se podrobně zabývá právě digitální správou pohledávek a reklamací ve stavebních projektech (tzv. Claim Management). A hledá cesty, jak je řešit co možná nejefektivněji. 

„Investoři, projektoví manažeři, inženýři, konzultanti i dodavatelé se často musejí potýkat s konflikty, které jsou obvykle výsledkem nesprávné interpretace nebo rozdílných očekávání. Nedávné studie ukázaly, že nedorozumění a spory mezi odborníky ve stavebnictví nejsou vůbec neobvyklé a mají za následek mnoho požadavků na přepracování. Tím se nejen prodlužuje doba výstavby o 10–30 %[1], ale tyto vícepráce také tvoří v průměru 11 %[2]  celkového rozpočtu projektu. Kromě okamžitých finančních ztrát končí navíc mnoho sporů u soudu, což způsobuje velké nepříjemnosti všem zúčastněným,“ komentuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar.

Nejčastější příčiny reklamací a předělávek:

  • neúplná dokumentace
  • požadavky na změny probíhajících projektů
  • nesprávné plánování stavebních prací
  • špatná komunikace mezi účastníky projektu

„Jak vidíme, i něco tak základního jako komunikace může mít naprosto zásadní vliv na průběh výstavby. Navíc každá chyba, pokud není řádně řešena, může spustit dominový efekt dalších nabalujících se problémů[3],“ komentuje příčiny Adam Vostárek.

Digitalizace: Moderní odpověď na současné výzvy

Digitalizace procesů ve stavebnictví a realitním průmyslu se stala osvědčenou metodou, jak výrazně zlepšit celý životní cyklus projektu. A tak není náhodou, že digitální řešení jsou stále častěji využívána i na regulační úrovni ve výběrových řízeních. Výhody se projevují nejen v efektivnějším vyřizování reklamací, ale především v předcházení problémům.

„Ukazuje se, že jeden z nejkritičtějších problémů ve stavebnictví tvoří množství dokumentace požadované v jednotlivých fázích projektu, jako jsou povolení, plány, dohody, smlouvy a reporty. Účastníci projektu tedy musejí mít neustále k dispozici platné informace o všech změnách, a to ideálně v jednom digitálním prostoru, kde jsou schopni je také spravovat. Pouze tak jsou data aktuální a díky tomu se může projekt efektivně posouvat vpřed. To samozřejmě zahrnuje i možnost sledovat chyby, vyskytující se během celého životního cyklu budovy,“ vysvětluje Adam Vostárek.

Co dokáže aplikace pro efektivní řízení stavebních projektů?

Jedním z hlavních úkolů moderních platforem pro řízení stavby, mezi které se řadí také PlanRadar, je zajistit snadnou identifikaci změn a jejich sledování. Ty lze označit například na 2D plánech nebo v BIM modelech. Pro přehled o termínech se výborně hodí možnost tvorby Ganttova diagramu přímo v aplikaci: díky tomu je totiž snazší zorientovat se v každé fázi projektu, určit možné překážky a jejich řešení.

V tomto ohledu hraje klíčovou roli správná koordinace mezi všemi zúčastněnými stranami, protože efektivní komunikace zásadně ovlivňuje celou realizaci. Shromažďování dat na jedné digitální platformě, kde jsou všechny záznamy snadno dostupné a archivované pro referenci, udržuje vysokou úroveň transparentnosti, což je užitečné zejména v případě stížností a právních sporů.

„Ze spolupráce s našimi zákazníky z širokého spektra profesionálů v oblastí stavebnictví víme, že k nejkritičtějším situacím patří právě vyřizování reklamací. Proto jsme opatřili PlanRadar co nejkomplexnější sadou funkcí, které uživatelům umožňují vidět, když je něco v nepořádku, a rychle zasáhnout. Nejlepší způsob, jak řešit stížnosti, je předcházet problémům dříve, než vůbec nastanou,“ uzavírá Adam Vostárek.


[1] Fan,H. Li, H.: Retrieving similar cases for alternative dispute resolution in construction accidents using text mining techniques, Automation in Construction, 34 (2013), pp. 85-91

[2]https://www.planradar.com/cs/ebooks/naklady-na-predelavky/  

[3] https://www.long-intl.com/blog/claim-types/