Cime 2 kvartál 2024

DRUHÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA MĚSTSKÝ BYTOVÝ DŮM ZNÁ VÍTĚZE. BYTOVÝ DŮM VRŠOVICKÁ NAVRHNE ATELIÉR KUBA & PILAŘ ARCHITEKTI

Ing. arch. Pavla Pannová, předsedkyně odborné poroty architektonické soutěže, uvádí: „Vítězný tým kombinuje typologii chodbového a pavlačového bytového domu, jež jsou typické pro urbanistickou strukturu Vršovic.  Návrh zahrnuje jak variabilní dispozice bytů, tak flexibilní prostory pro obchody a služby v přízemí. Nabízí nová veřejná prostranství s parkovou úpravou podél Botiče, vtahuje vodní tok do poloveřejného vnitrobloku pomocí pobytových schodišť, vytváří menší náměstí u Vršovické ulice a vnitroblok osvěžuje stromy. Rozhodování vůbec nebylo jednoduché, protože všechny ostatní soutěžní návrhy měly vysokou kvalitu, nápaditě prověřily soutěžní zadání a přinesly překvapivá řešení.“

Petr Urbánek, ředitel PDS, výsledek architektonické soutěže hodnotí slovy: „S vítězným návrhem jsme velmi spokojeni a těšíme se na jeho přípravu. PDS však čeká ještě hodně komplexní práce s investorskou přípravou projektu včetně povolovacího procesu. V příštím roce PDS vyhlásí architektonickou soutěž na rekonstrukci fotbalového stadionu a zároveň probíhají na úrovni města a městské části přípravné kroky k projektu sportovní haly v Přípotoční ulici. Předpokladem kvalitativní proměny celé lokality je koordinovaná investorská příprava včetně integrovaného procesu návrhu jednotlivých záměrů.“          

Dostupné městské bydlení ve Vršovicích

Vyhlášení historicky druhé architektonické soutěže na městský bytový dům souvisí se snahou vedení hl. m. Prahy v letech 2019 – 2022 přispět k řešení bytové krize rozšířením městského bytového fondu mimo jiné profesionální přípravou městského bytového developmentu.  

„V roce 2021 jsme podepsali s městskou částí Praha 10 memorandum o spolupráci na rozvoji lokality Vršovická, jejíž první vlaštovkou je příprava výstavby bytového domu v místě, kde záměr výstavby polyfunkčního objektu již od devadesátých let existoval. Městské byty budou určeny pro profese důležité pro chod města (zejména učitelé a zdravotníci) a pro křehké sociální skupiny (rodiče samoživitelé a osamělí senioři). Součástí proměny Vršovické bude také revitalizace a dostavba fotbalového stadionu a výstavba sportovní haly v Přípotoční, na nichž budou město a městská část spolupracovat,“ říká doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, úřadující náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.      

Ing. arch. Martin Valovič, starosta Městské části Praha 10 uzavírá: Pro MČ Praha 10 se jedná o klíčové místo budoucího rozvoje této lokality. Vítězný návrh výborně reagoval na dnes nevyužitý potenciál řešeného prostoru a čerpal i ze dvou našich koncepčních dokumentů – Generelu veřejných prostranství a Urbanistické studie Botič. Byť se řešené území i zadání soutěže na první pohled nezdálo složité, bylo při návrhu nutné prokázat nejen architektonický cit pro detail samotného domu, ale také urbanistické zkušenosti s navrhováním veřejného prostoru ve vazbě na okolní stabilizovanou městskou zástavbu, což se vítěznému týmu soutěže beze zbytku povedlo.“ 

Architektonická soutěž – Bytový dům Vršovická, Praha 10 

Architektonickou soutěž vyhlásila PDS podle zásad České komory architektů v červnu 2022. Přihlásilo se do ní 47 ateliérů z ČR i zahraničí. V srpnu na základě rozhodnutí odborné poroty postoupilo do druhého kola 5 architektonických studií, která do 10. října odevzdala své soutěžní návrhy. V listopadu 2022 porota rozhodla o vítězi a určila další pořadí.

Pořadí soutěžních návrhů:

CenaKuba & Pilař architekti (ČR)
cenaheri & salli Architektur ZT GmbH (Rakousko)
cenaADEPT + ohboi (Dánsko + ČR)
další pořadíD3A (ČR) Pavel Hnilička Architects+Planners + Baumschlager Eberle Architekten (ČR + Rakousko)

Odbornou soutěžní porotu tvořili:

Ing. arch. Pavla Pannová (předsedkyně poroty)Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)
Ing.  Martina ForejtováPetr Zeman (zastupitel HMP)
Ing. arch. Petr Hornátdoc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP / náměstek primátora pro územní rozvoj)
Ing. arch. Richard SidejIng. arch. Martin Valovič (místostarosta, aktuálně starosta MČ Praha 10)
Ing. arch. Ondřej RysIng. arch. Jiří Zákostelný (vedoucí Kanceláře hlavního architekta, MČ Praha 10)
Ing. arch. David HlouchIng. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)

Odborná porota vedená Ing. arch. Pavlou Pannovou hodnotila soutěžní návrhy z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost.

Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 3 mil. Kč.   

Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení za účelem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření více než 600.000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.