Cime 3 kvartal 2024

Dřevostavby vyšší než čtyři patra půjdou stavět už i v Česku!

Výškové stavby ze dřeva jsou v zahraničí stále častějším trendem. Staví se celé čtvrti s dřevěnými bytovými domy, školami, školkami, sportovní haly, administrativní a veřejné budovy. Investoři volí dřevo jako hlavní konstrukční materiál pro jeho ekologičnost a udržitelnost. V České republice většímu rozvoji dřevostaveb dosud bránila nedotažená legislativa, která neumožňovala stavět budovy vyšší než čtyři podlaží, tj. 12 metrů požární výšky. Ze společně deklarované potřeby ke změně legislativních omezení vznikla na jaře Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva, kterou iniciovala developerská společnost UBM Development Czechia společně s architektonickou a realizační společností se zaměřením na dřevostavby Prodesi/Domesi.

Členové platformy si na svém druhém setkání, které se konalo 9. listopadu, potvrdili smysluplnost spolupráce a sdílení zkušeností a popsali změny, ke kterým v oblasti norem a legislativy již brzy dojde. „Jsme moc rádi, že naše iniciativa už nyní přináší své výsledky, které jsou optimistické pro všechny v oboru, a že se k nám přidávají další developerské společnosti, které mají zájem stavět udržitelně a sdílet svoje zkušenosti. Již víme, že v nejbližších měsících dojde k výraznému urychlení legislativních změn tak, aby bylo možné i v ČR (stejně jako v jiných zemích) stavět ekologicky – ze dřeva – budovy vyšší než čtyři podlaží, tzn. 12 metrů požární výšky,“ nastínil vývoj Pavel Horák, architekt a jednatel společnosti Prodesi/Domesi.

Novinky, které jsou velkým krokem kupředu pro všechny z oboru, blíže popsal Ing. Zdeněk Konvalina, výrobní ředitel společnosti Prodesi/Domesi: „Již do konce letošního roku bude vydáno prohlášení ČAS, HZS a UCEEB k využití požárně inženýrského přístupu umožňujícího navrhovat dřevostavby vyšší než 12 metrů požární výšky. Zároveň budou vydány dvě Technické normalizační informace pro navrhování dřevěných konstrukcí a zavedeny jako ČSN čtyři ISO normy zaměřené na požárně inženýrský přístup.“ Stavitelé tak dostanou do ruky velmi účinný nástroj, který umožní stavět budovy s konstrukčním systémem ze dřeva do požární výšky 22,5 metrů. V přípravě je též metodika pro aplikaci požárně inženýrského přístupu pro širší využití dřeva ve stavebnictví, na nichž nyní pracuje UCEEB. „Velice si vážíme práce pana docenta Petra Kuklíka z UCEEB a jsme rádi, že celému procesu výrazně napomohl. Platforma v podstatě jen správným způsobem propojila ty správné lidi a pomohla tak změně v cílové rovince,“ doplňuje Zdeněk Konvalina.

„Jako iniciátory odborné Platformy pro udržitelné stavebnictví ze dřeva nás těší, že naše společné kroky přispívají k tomu, aby se ekologická výstavba dřevostaveb stala v České republice běžnou praxí, stejně jako je tomu například v Rakousku či Německu,“ uvádí Josef Wiedermann, jednatel UBM Development Czechia, a dodává: „Jsme rádi, že se společnou intenzivní prací všech zúčastněných podařilo posunout české normy k modernímu environmentálně šetrnému stavebnictví. Možnost stavět vyšší vícepodlažní dřevostavby, jejichž výstavba je díky prefabrikované výrobě rychlejší a má výrazně nižší uhlíkovou stopu, přispěje k masivnějšímu rozvoji tohoto typu bydlení. Po našem projektu Timber Praha tak můžeme v České republice plánovat i další ekologické bytové dřevostavby a nemusíme zde omezovat své investice, které by jinak směřovaly do zemí, kde je výstavba vyšších budov s dřevěnou a hybridní konstrukcí možná.“ V nadcházejícím období bude zásadní, aby fungovalo sdílení informací a osvěta, která bude klíčová pro rozjezd nového odvětví, které u nás vzniká. „Věříme, že další kroky a úkoly, které jsme si na setkání definovali, budou mít i nadále pozitivní odezvu a podporu českého státu a děkujeme všem členům Platformy – jmenovitě spoluzakladateli UBM Development Czechia, dále pak: Skanska, Linkcity, Trigema, Edifice Group, YIT, JRD, Crestyl, Komerční banka a Česká spořitelna, že společně s námi pracují na ekologičtější budoucnosti českého stavebnictví,“ dodává Pavel Horák.