Cime 2 kvartál 2024

Dopravu v Novém Boru zkomplikují rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Nový Bor (Českolipsko) 25. srpna (ČTK) - Dopravu v Novém Boru na Českolipsku zkomplikují od září rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Alšově ulici, na Palackého náměstí a v ulici Bratří Čapků. Na projekt Severočeské vodárenské společnosti (SVS), který včetně DPH přijde na 18 milionů korun, pak naváže společnost innogy výměnou plynových rozvodů a město opravou povrchů. Práce na vodovodech a kanalizacích by měly skončit v listopadu příštího roku. ČTK o tom dnes informoval mluvčí SVS Mario Böhme.

"Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Kamerové prohlídky prokázaly, že i stoka je ve špatném technickém stavu," doplnil mluvčí. Severočeská vodárenská proto počítá s obnovou 685 metrů vodovodu a více než 400 metrů kanalizace. Pracovníci vymění kanalizační stoky a vodovodních řady nejen v ulicích Bratří Čapků, Palackého, Alšova a na Palackého náměstí, ale částečně i v navazující Tkalcovské ulici a v ulicích T.G. Masaryka a Husově.

Část prací bude podle Böhma zajišťovat dodavatel bezvýkopovou technologií, ne všude je to ale možné. Součástí stavby bude i přepojení všech vodovodních a kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a z uličních vpustí. Tam, kde se bude souběžně rekonstruovat vodovod i kanalizace, bude potrubí uloženo do společného výkopu. "Vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem," dodal Böhme.

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Novém Boru je jedním z 20 projektů dohromady za 116 milionů korun, které pro letošní rok Severočeská vodárenská společnost na Českolipsku naplánovala. Dodavatelem obnovy v Novém Boru je firma VHS stavby, která už převzala staveniště, práce chce zahájit 1. září. Podle smlouvy má být stavba dokončena do 30. listopadu 2022. Celkově letos SVS naplánovala na severu Čech investice za 1,445 miliardy korun.