Cime 2 kvartál 2024

Doosan Bobcat pomáhá obnově Svatohorských sadů v Příbrami

Doosan Bobcat, výrobce kompaktních nakladačů a rypadel se sídlem ve středočeské Dobříši, se zavázal spolupracovat na obnově Svatohorských sadů v Příbrami. Na základě memoranda, které v úterý 16. dubna podepsal za podpory Města Příbram se spolkem Svatohorské sady Příbram a vlastníkem pozemků, Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie, bude až do roku 2030 poskytovat finanční a materiální pomoc s cílem zlepšit stav svatohorský sadů a zajistit odpovídající péči o ně. Spolupráce zahrnuje konkrétní finanční prostředky i aktivní zapojení zaměstnanců a techniky Doosan Bobcat. Memorandum o spolupráci bylo podepsáno v rámci Dne biodiverzity, který je pravidelnou aktivitou Doosan Bobcat na podporu životního prostředí v regionu.

Svatohorské sady v Příbrami jsou jedním z největších původně ovocných sadů v Evropě. Byly založeny před více než 100 lety a významným způsobem se podílejí na obrazu Svaté Hory. Představují klidný protipól rušnému životu ve městě a jsou veřejností vyhledávanou lokalitou. Hrají také klíčovou roli při podpoře biologické rozmanitosti a slouží jako životně důležité stanoviště pro různé druhy živočichů a rostlin.

O zlepšení špatného stavu jedinečné lokality dlouhodobě usiluje řada sdružení a dobrovolníků. Revitalizace sadů začala před třemi lety. Společnost Doosan Bobcat se do projektu zapojila v listopadu 2023, kdy se zaměstnanci z výroby, inovačního centra i členové managementu aktivně účastnili renovace sadů a za pomoci nakladačů Bobcat vysadili 140 nových stromů.

„Během letošního ročníku Dne biodiverzity se nám podařilo získat podporu od místních škol. Zapojilo se přes 250 studentů, učitelů, představitelů spolků a města a našich zaměstnanců. Během jediného dne jsme obhospodařili přibližně 6 ha plochy, ošetřili 300 stromů a vysadili 25 nových, zejména původních ovocných druhů. Vedle toho jsme v lokalitě rozmístili desítky ptačích budek a hmyzích hotelů, které pomohou rozvoji biodiverzity, shrnuje Veronika Marčeková, koordinátorka ESG projektů Doosan Bobcat.

Cílem akce byla nejen aktivní pomoc s renovací sadů, ale také osvěta veřejnosti o významu biodiverzity a unikátní funkci Svatohorských sadů pro místní mikroklima. Firma chce svým příkladem také inspirovat návštěvníky k zapojení se do aktivit prospěšných pro místní komunitu. Odbornou část přednášek zajistili specializovaní lektoři z neziskových organizací Člověk v tísni a AMPI - Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s..

V průběhu Dne biodiverzity navíc společnost Doosan Bobcat předala šek ve výši 50.000,- Kč spolku Svatohorské sady na výsadbu stromů a další rozvoj biologické rozmanitosti v této lokalitě. „Ovocné sady hrají důležitou roli při podpoře biologické rozmanitosti, protože slouží jako životně důležité stanoviště pro různé druhy fauny a flóry. Zapojení se do místních aktivit je pro Doosan Bobcat nedílnou součástí firemní kultury. Snažíme se systémově podporovat komunitu v místech, kde vyrábíme nebo odkud pochází významná část našich zaměstnanců,“ říká Miguel Mallo, Vice prezident pro lidské zdroje a divize ESG Doosan Bobcat pro Evropu, Blízký východ a Afriku.

Doosan Bobcat pomáhá v regionu

Doosan Bobcat aktivně podporuje místní komunitu a realizuje řadu veřejně prospěšných projektů. Např. v září loňského roku se v rámci globálního komunitního dne Doosan, zapojilo 179 zaměstnanců a vedoucích pracovníků do aktivit v Dobříši, včetně úklidu města a lesa, výsadby keřů a stromů, natírání plotů a přípravy povrchu pro dětské hřiště.

V prosinci pak Doosan Bobcat podpořil šest neziskových organizací z Dobříšska a Příbramska. Ty v rámci vánočních trhů pro zaměstnance firmy prodávaly vlastní výrobky a k dispozici měly zdarma i marketingové předměty a oblečení značky Bobcat z jejichž prodeje utržily významnou částku. Společnost navíc věnovala organizacím finanční dar v celkové hodnotě přes 200.000 korun. Akce se zúčastnilo více než 350 zaměstnanců Bobcat.

Vedle dalších aktivit Doosan Bobcat prohloubil spolupráci s obcí Daleké Dušníky, které daroval smykem řízený nakladač Bobcat S450 spolu s potřebným příslušenstvím. Ten pomůže obci, ve které má Bobcat specializované oddělení s 23 zaměstnanci, realizovat řadu projektů jejich vlastními silami a ušetřit finanční prostředky pro další rozvoj.