Cime 3 kvartal 2024

Dokončených i rozestavěných bytů na jihu Moravy v pololetí mírně přibylo

Brno 10. srpna (ČTK) - Dokončených i rozestavěných bytů a rodinných domů na jihu Moravy v prvním pololetí ve srovnání s loňským rokem opět mírně přibylo. Stavbaři dokončili 2245 bytů, což je meziročně o 2,2 procenta více, naopak začala stavba 3282 bytů, to je o 14,8 procenta víc než za prvních šest měsíců loňského roku. Mírně se zvýšil i počet vydaných stavebních povolení, a to o 0,7 procenta na celkových 4927. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

S počtem 3282 bytů, jejichž stavba v prvním pololetí začala, je Jihomoravský kraj na druhém místě mezi kraji. Počet zahájených staveb bytů představuje 14,4 procenta z republikového celku. Meziročně se počet zahájených staveb určených k bydlení zvýšil o 14,8 procenta, tedy o 422 bytů. Meziroční nárůst počtu zahájených staveb byl v Olomouckém kraji, kde dosáhl 81,6 procenta, pokles počtu začínajících staveb byl pouze ve čtyřech krajích v Česku.

Na jihu Moravy se výrazněji zvýšila výstavba bytů v bytových domech, meziročně se jich začalo stavět o 35,3 procenta více, výstavba rodinných domů rostla o 11,5 procenta. Nejvíce staveb k bydlení začalo vyrůstat v prvním pololetí v Brně a na Brněnsku, v součtu to bylo 55 procent všech zahájených staveb.

Počet dokončených staveb k bydlení se na jihu Moravy zvýšil o 2,2 procenta, tedy o 49 bytů na celkový počet 2245. Počet bytů v rodinných domech meziročně klesl o 7,4 procenta, naopak dokončených bytů v bytových domech bylo o 40,2 procenta více. V srovnání jednotlivých krajů byl počet dokončených bytů na jihu Moravy třetí nejvyšší po Praze a Středočeském kraji. Množství dokončených bytů se meziročně snížilo v pěti krajích Česka.

Na jihu Moravy bylo nejvíc bytů dokončeno na Břeclavsku, a to 466, což představuje 20,8 procenta všech dostavěných bytů v kraji. Na Břeclavsku byl i nejvyšší meziroční nárůst, dostavěných bytů přibylo o 147 procent. Meziročně přibylo dokončených bytů ještě na Znojemsku, Blanensku a Hodonínsku. Polovinu z dokončených bytů tvořily rodinné domy.

Meziročně se v kraji zvýšil i počet vydaných stavebních povolení. Stavební úřady jich za prvních šest měsíců roku vydaly 4927, z toho 3146 se týkalo výstavby nebo přestavby budov. Celkem 1267 stavebních povolení bylo vydáno na novou výstavbu staveb k bydlení, 917 stavebních povolení pak na přestavbu nebo dostavbu staveb k bydlení. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno na Brněnsku, 1342, což představuje 27,2 procenta z celého kraje. Počet vydaných stavebních povolení rostl ve všech částech kraje s výjimkou Brna a Břeclavska. Ve srovnání krajů byl počet stavebních povolení na jihu Moravy druhý nejvyšší po Středočeském kraji.