Mercedes

DO UŽŠÍHO KOLA ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE PRO PROJEKT BYTOVÝ DŮM VRŠOVICKÁ (PRAHA 10) POSTUPUJE 5 ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ Z ČR I ZAHRANIČÍ

Do užšího kola architektonické soutěže na zpracování návrhu městského bytového domu Vršovická u stadionu Bohemians v Praze 10 postupuje z celkem 47 přihlášených účastníků 5 soutěžících. Jedná se o česká i zahraniční studia:

Jednotlivé týmy zpracují a do 10. října odevzdají soutěžní návrhy, které odborná porota posoudí
a určí výsledné pořadí. Výsledky architektonické soutěže budou oznámeny v listopadu 2022.       

„Proměnu vršovické Bohemky odstartuje výstavba domu s nájemním bydlením, který ve spolupráci s Prahou 10 připravujeme v místě dnešního parkoviště u fotbalového stadionu. Městské byty budou určeny pro profese důležité pro město, jako jsou například učitelé, a pro křehké sociální skupiny jako jsou matky samoživitelky nebo osamělí senioři. Vzniknout by zde mělo až 140 nájemních bytů. Přízemí doplní živý parter s obchody a službami. Součástí proměny tohoto území bude i úprava okolí Botiče
a jeho břehů tak, aby zde pro Pražany vznikla příjemná rekreační zóna,“
říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.      

„Těší nás, že se do této architektonické soutěže přihlásilo 47 architektonických studií, z nichž odborná porota vybrala 5, která postupují do užšího kola. Jsme zvědaví, jak jednotlivé ateliéry naplní zadání
a jaká budou řešení jak pro bytový dům, tak jeho okolí,“
říká Petr Urbánek, ředitel PDS, a doplňuje: „architektonickou soutěž vypíšeme také na rekonstrukci fotbalového stadionu a výstavbu nové sportovní haly v Přípotoční ulici. Koordinovaná projektová příprava je pro úspěch celého záměru v této lokalitě nezbytná.“

 „Pro MČ Praha 10 se jedná o klíčové místo budoucího polyfunkčního rozvoje lokality. Na dnes nevyužitý potenciál řešeného prostoru cílí mimo jiné i dva koncepční dokumenty městské části – Generel veřejných prostranství a Urbanistická studie Botič. Oba jsou nyní základním podkladem zadávací dokumentace architektonické soutěže,“ říká Martin Valovič, místostarosta MČ Praha 10 pro územní rozvoj. „Byť se řešené území i zadání soutěže na první pohled nezdá složité, bude při návrhu nutné prokázat nejen architektonický cit pro detail samotného domu, ale také urbanistické zkušenosti s navrhováním řešení přilehlého veřejného prostoru ve vazbě na okolní stabilizovanou městskou zástavbu,“ dodává Martin Valovič.
O architektonické soutěži Bytový dům Vršovická: 

Soutěžní návrhy budou hodnoceny z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost.

Soutěžní návrhy budou odborné porotě předloženy do 10. října. Výsledky architektonické soutěže budou oznámeny na začátku listopadu 2022.

Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 3 mil. Kč.   

Odbornou soutěžní porotu tvoří:

Ing. arch. Pavla Pannová (předsedkyně poroty)Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)
Ing.  Martina ForejtováPetr Zeman (zastupitel HMP)
Ing. arch. Petr Hornátdoc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP)
Ing. arch. Richard SidejIng. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ Praha 10)
Ing. arch. Ondřej RysIng. arch. Jiří Zákostelný (vedoucí odboru Kancelář hlavního architekta, městská část Praha 10)
Ing. arch. David HlouchIng. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení za účelem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření více než 600.000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.