Cime 3 kvartal 2024

Do tvorby komunitní energetiky patří i podnikatelská sféra

Firmy mohou na vybudování obnovitelného zdroje energie získat dotaci. Doporučuji podnikatelům, aby si podmínky dotace, o kterou chtějí požádat, detailně prostudovali. V opačném případě mohou být nemile překvapeni, že se v budoucnu nebudou moci stát součástí energetického společenství, tedy vzájemně s dalšími členy sdílet vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů. 

Asociace komunitní energetiky ČR sdružuje příznivce komunitní energetiky s cílem posílit decentralizaci energetiky a vytvořit po celé České republice energetické komunity, jejichž členové mezi sebou budou moci navzájem sdílet energii, kterou si vyrobí. Rádi bychom mezi námi viděli každého, kdo má zájem vytvářet zelenou energii, a to jakýmkoliv způsobem, a sdílet ji mezi sebou v rámci institucí, ať už jde o spolky, družstva, či společnosti. Součástí těchto komunit mohou být obce, města, podnikatelé nebo majitelé rodinných domů.

Dovolte mi se tentokrát blíže zaměřit na podnikatele. Ti mohou pro výstavbu obnovitelného zdroje energie využít finanční podporu – dotaci. Aktuálně je vypsaných několik dotačních výzev. Firmám doporučuji, aby si podmínky jednotlivých výzev detailně prostudovaly. Například níže uvedené podmínky jim totiž znemožňují stát se v budoucnu součástí nějakého energetického společenství:

  • Žadatel/příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny cenou nižší, než je v daném místě a čase obvyklé.
  • V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací místo.

Osobně nevidím důvod, proč by se podnikatel, který si za finanční prostředky Evropské unie pořídí obnovitelný zdroj energie, nemohl stát součástí energetického společenství. Jakožto člen takového společenství by měl jeden hlas a podílel by se tak demokraticky s ostatními členy na možnostech sdílení energie a nastavení výhodných podmínek pro efektivní využití OZE pro všechny členy komunity. Je třeba podotknout, že vstup do společenství je dobrovolný a prospěšný pro životní prostředí, společnost i energetiku a také vystoupit z něj lze zcela svobodně. Proč by měl být příjemce dotace takto znevýhodněn oproti například municipalitám? I podnikatelská sféra by měla mít možnost podílet se na komunitní energetice. Její zapojení výrazně urychlí postupný přechod na čistší zdroje energie a ještě více nás přiblíží ekologičtější budoucnosti.

Dávám na zvážení, zda by nestálo za snahu to v budoucnu změnit. Zkrátka se na danou věc podívat jinou optikou.

V Praze 12. 12. 2022

Patrícia Čekanová
prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR